• Bedrift
  Vestnes kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2022
 • Sted:
  VESTNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  VESTNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4256190
 • Se her for andre jobber fra Vestnes kommune

Saksbehandlar skog-/landbruk

Vestnes kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Stillingstype
100 % fast stilling.
Lågare stillingsprosent kan vurderast.

Arbeidsstad
Tekniske tenester har ansvar for arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, landbruks-/miljø-/vilt- og skogsaker, drift, forvaltning og nyanlegg av kommunale vegar, grøntområder og avløpsanlegg/avløpsrensing, utbygging av bustadfelt og næringsområder, oppmåling, GIS adressering, brann, feiing og tilsyn.

Arbeidsoppgåver
Oppgåvene vil i hovedsak bestå av rådgjeving/veiledning og saksbehandling knytt til skogsdrift/-forvaltning. Dette inneber god oppfølging og kontakt med næringa i Vestnes.
Også forvaltning og saksbehandling av andre tilskotsordningar (PT og RMP og andre landbrukstilskot) er lagt til denne stillinga.
Andre arbeidsoppgåver innafor forvaltninga kan bli lagt til stillinga.

Kvalifikasjonar
Utdanning frå høgskule/universitet innanfor relevant fagområde, minimum bachelor
Anna relevant utdanning vil også bli vurdert
Det er ønskeleg med erfaring frå offentleg forvaltning
God skriftleg og munnleg framstillingsevne
Sertifikat, klasse B

Personlege eigenskapar
Engasjert i det aktuelle fagområdet, og gjerne innsikt i praktisk landbruk
Gode samarbeidsevner
Vere strukturert og nøyaktig
Kunne jobbe sjølvstendig og ha god kapasitet
Kunne ha god dialog med innbyggarar og andre
Personleg eignaheit vil bli lagt vekt på

Vi tilbyr
Stilling med eit viktig samfunnsoppdrag
Spennande faglege utfordringar
Fleksitidsordning
Triveleg og godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar. Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader. Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Referansar
Oppgi referansar

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tek deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.

Søkjarlista kan bli offentleggjort.

 

 
 • Bedrift
  Vestnes kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2022
 • Sted:
  VESTNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  VESTNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4256190
 • Se her for andre jobber fra Vestnes kommune