• Bedrift
  Vestnes kommune
 • Søknadsfrist
  24.09.2021
 • Sted:
  VESTNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  VESTNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4073366
 • Se her for andre jobber fra Vestnes kommune

Saksbehandlar/ingeniør

Vestnes kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Stillingstype
Vestnes kommune har ledig 2 x 100 % fast stilling som saksbehandlar/ingeniør ved Tekniske tenester. Tiltreding etter avtale.

Arbeidsstad
Tekniske tenester har ansvar for arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, landbruks-/miljø-/vilt- og skogsaker, drift, forvaltning og nyanlegg av kommunale vegar, grøntområder og avløpsanlegg/avløpsrensing, utbygging av bustadfelt og næringsområder, oppmåling, GIS adressering, brann, feiing og tilsyn.

Arbeidsoppgåver
Tekniske tenester har primært behov for å auke kapasiteten innafor arealplanlegging, landbruk/skogbruk og VA-området, men det vil også vere aktuelt innafor andre fagområder. Arbeidet omfattar både forvaltnings - og driftsoppgåver, kundekontakt og saksbehandling. Søkarar må rekne med å jobbe i nært samarbeid med andre innafor Tekniske tenester og Sentraladministrasjonen.

Kvalifikasjonar
Utdanning frå høgskule/universitet innanfor relevant fagområde
Det er ønskeleg med erfaring i bruk av GIS- programvare.
God skriftleg og munnleg framstillingsevne
Sertifikat, klasse B

Personlege eigenskapar
Engasjert i dei aktuelle fagområda
Gode samarbeidsevner
Vere strukturert og nøyaktig
Kunne jobbe sjølvstendig og ha god kapasitet
Kunne ha god dialog med innbyggarar og andre
Personleg eignaheit vil bli lagt vekt på

Vi tilbyr
Stillingar med eit viktig samfunnsoppdrag
Spennande faglege utfordringar
Fleksitidsordning
Triveleg og godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.
Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader. Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Referansar
Oppgi referansar

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betrakning. Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må difor takast med til intervju.

Søkarlista kan bli offentleggjort.

 

 
 • Bedrift
  Vestnes kommune
 • Søknadsfrist
  24.09.2021
 • Sted:
  VESTNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  VESTNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4073366
 • Se her for andre jobber fra Vestnes kommune