• Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  18.09.2021
 • Sted:
  ASKVOLL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ASKVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4055537
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune

Ruskoordinator - 100% fast stilling

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Frå snarast er det ledig nyoppretta 100% fast stilling som ruskoordinator innan helse- og omsorgsetaten i Askvoll kommune. Stillinga er lokalisert til Seksjon Helse og psykiatritenesta. Stillinga inneber arbeid etter 37,5 t/veke.

Arbeidsoppgåver:

 • Kartlegging, oppfølging og rettleiing av pasientar innen fagfeltet rus og psykisk helse

 • Oppsøkande virksomheit og rettleiing i heimen

 • Kartlegge behov og delta i utarbeiding og utforming av tenestetilbod i kommunen
 • Forebyggande arbeid inn mot rusfeltet
 • Bidra til videreutvikling av tenesta med fokus på brukermedverknad og pårørande fokus

 • Bidra til at pasientar får eigenmeistring og større sjølvstende i eige liv
 • Rettleiing og opplæring av andre tilsette i kommunen

 • Arrangere fagdagar, tilby undervisning på skular og bidra til kompetanseheving 
 • Koordinatorrolle i samband med individuell plan
 • Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vert gjeve

 

Kvalifikasjonar:

 • 3-årig helse og sosialfagleg høgskuleutdanning med tilleggsutdanning innanfor rus el. psykiar,  Manglande tilleggsutdanning, kan kompenserast med erfaring innan fagfeltet.
 • Manglar ein tilleggsutdanning, vil det vere eit krav om at ein tileigner seg kompetanse innan rusfeltet.
 • Det er ønskjeleg med kompetanse/erfaring innan sakshandsaming og rettleiing
 • Den som blir tilsett må ha sertifikat og disponere bil
 • Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gode samarbeidsevner og datakunnskap

 

Personlege eigenskapar:

 • Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt.
 • Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande
 • Det vil bli lagt vekt på gode samarbeidsevner då ein del av stillinga er knytt opp til samarbeid mellom ulike etatar 
 • Personlege eigenskapar og fleksibilitet vert vektlagd ved tilsetjing
 • Vi søkjer etter medarbeidar som har fokus og som er målbevisst, er fleksibel, samarbeidsvilleg, reflektert og løysingsorientert

 

Vi tilbyr:

 • løn etter sentralt løns- og stillingsregulativ + kr 20 000,-
 • pensjonsordning i KLP
 • flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune
 
 • Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  18.09.2021
 • Sted:
  ASKVOLL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ASKVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4055537
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune