• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964968330
 • Antall ansatte
  586
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Askvoll kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Askvollvegen
  6980  ASKVOLL

Askvoll kommune oppføring hos:

Askvoll kommune

Askvoll er en kommune i Sunnfjord i Sogn og Fjordane, og ligger ut mot Nordsjøen. Kommunen grenser mot Førde og Gaular i øst. Over fjorden i nord ligger Flora og Naustdal, og Fjaler i sør.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ledige stillingar som tilkallingsvikar og helgevikarar - Omsorgsetaten

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse og omsorgstenestene i kommunane står overfor spanande utfordringar på grunn av endra alderssamansetning i befolkninga. Pasientar og brukarar har ofte samansette lidingar, og vi treng stadig dyktige kollegaer som kan bistå med tenestene til brukarane våre.  Kvalifiserte søkjarar vert kontakta og tilsett fortløpande.    Vi har ledige helgestilli…

Undervisningsstillingar ved Askvoll skule

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Askvoll skule er ein 1-10 skule med om lag 215 elevar i grunnskulen, og har for tida også om lag 70 elevar i vaksenopplæringa, fordelt på grunnskule for vaksne og norskopplæring. Skulen har per i dag 56 tilsette, og ligg i kommunesenteret i Askvoll kommune.  Vi har frå 02.01.2024 ledig 3 undervisningsstillingar der inntil to av stillingane er faste. Seinare…

Tilkallingsvikarar i skular/SFO og barnehagar

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søkjer etter tilkallingsvikarar i kommunen sine barnehagar, skular og SFO og som kan arbeide i korte eller lengre periodar gjennom heile året. Det kan vere både som assistent og som lærarvikar. Aktuelle kandidatar vert kontakta og evt. kalla inn til intervju. Skriv i søknad kva skule/barnehage som er aktuelle og kva arbeidsoppgåver du kan tenkje deg. …