• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3983063
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Ruskonsulent barn og unge voksne

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bydel Stovner har mottatt tilskudd til styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse og rusarbeid. Bydelen har vært hardt rammet av konsekvensene forbundet med covid-19 pandemien og det er et behov for strakstiltak for flere innbyggere herunder ungdom og unge voksne som sliter med frafall fra skolen og arbeid, boligutfordringer, psykisk helse og rus og andre belastninger. Bydelen jobber nå med å utvikle et tverrtjenstlig team basert på ungdommens behov. Vi ønsker å mobilisere raskt og sette opp en rigg for å gi tilgjengelige og fleksible tjenester. Det skal være lett og samarbeide på tvers av tjenester og medarbeiderne skal derfor være tilknyttet tjenesteavdelingens tjenester (matriseorganisert). Tiltaket skal organiseres nært tilknyttet en samskapingsarena som er etablert og være lett tilgjengelig både på dag og kveld.  

Denne stillingen vil være organisatorisk tilhørende Avdeling arbeid, velferd og lokalsamfunn ( AVL) , seksjon bolig og rustiltak, en  midlertidig prosjektstilling som ruskonsulent overfor unge 13-25 år. Stillingen vil ha sitt daglige virke i samskapingsarenaer for ungdom med foreløpig varighet ut august 2022. 

Arbeidsoppgaver:

Tett oppfølging av ungdom/unge voksne 13-25 år for å hindre at rusproblemer oppstår og tidlig innsats når rusproblemer oppstår

Etablere kontakt med familiene med bidrag fra erfaringskonsulenter/pårørendekonsulenter

Følge og støtte ungdommen på ulike arenaer ( oppsøkende arbeid) for å bidra til ungdommenes opplevelse av livsutfoldelse og mestring

Aktivt samarbeid med bydelens relevante instanser og hjelpetiltak, påse at de unge får kontakt med de rette instanser for veien videre

Informasjon om rus, skadevirkninger og forebyggende innsats både i grupper og overfor enkeltindivider

Aktivt bidra til at de unge blir henvist og fulgt opp til fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre  aktuelle instanser 

Kvalifikasjoner:

3 årig høyskoleutdanning eller universitet

Stor forståelse for rus og skadevirkninger og erfaring på fagområdene ungdom, rus, helse/psykisk helse og relasjonsarbeid

Erfaring fra arbeid med utsatt ungdom

Erfaring fra flerkulturelle miljøer- gjerne erfaring fra Groruddalen

God kjennskap  til hjelpeapparatets rammer og mandat, offentlig forvaltningspraksis

Digital kunnskap og interesse for utvikling på dette området

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Du må like mennesker og ha et stort engasjement for ungdom og deres nettverk

Du må ha stor arbeidskapasitet og trives på en nyopprettet og utfordrende arbeidsplass

Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig

Du må være kreativ, ta initiativ , være tolmodig og selvstendig

Du må være målrettet, strukturert og løsningsorientert

Du må ha evne til å kommunisere både med unge, foreldre og de øvrige tjenestetilbudene

Du må ha evne til tverrfaglig teamarbeid og styrke samarbeidsforhold.

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Lønn i lønnsramme 2207 34-43 etter ansiennitet

35.5 timers arbeidsuke- turnusarbeid

Et spennende fagmiljø, gode samarbeidspartnere og utviklingsmuligheter

Spennende samarbeidspartnere og muligheter til å bidra i utformingen av tilbud til unge/unge voksne

Erfaring med prosjektarbeid og utvikling av tjenester

En variert arbeidshverdag med mange ulike arbeidsoppgaver i et dynamisk og spennende prosjekt

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3983063
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune