• Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  05.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5359831
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
Ledig stilling

Sandnes kommune

Ruskonsulent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Mestringsenheten fremmer relasjonell velferd og jobber for å bidra til å redusere fattigdom og fremme gode lokalsamfunn. Målgruppen til Mestringsenheten er innbyggere i Sandnes som er flyktninger eller har rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Vi legger recoveryorienterte verdier til grunn for arbeidet vårt. Dette betyr konkret at vi innhenter tilbakemeldinger fra de vi gir hjelp til, deres familie og venner, ansatte og samarbeidspartnere. Vi bruker tilbakemeldingene i arbeidet med å
utvikle tilbud. Vi legger til rette for samskaping, ansatte med erfaringskompetanse, fleksible og tilgjengelige tilbud, høy kompetanse hos ansatte og et lærende miljø.
Du må kunne jobbe i tråd med dette verdigrunnlaget for å trives hos oss.   

Her er en liten presentasjon av Mestringsenheten, og noe av det vi holder på med for våre innbyggere: 

https://vimeo.com/483085649/1c189be558

Du kan også sjekke nettsiden vår: 

http://https//www.sandnes.kommune.no/sti/helse/psykisk-helse-og-rus/

Avdeling rus og avhengighet har ca. 30 årsverk og personalgruppen er tverrfaglig. Avdelingen gir hjelp til innbyggere i Sandnes kommune med utfordringer knyttet til rus og andre avhengigheter. Vi drifter kommunens MO-senter (mottak og oppfølgingssenter) og rådgivende enhet for innbyggere over 18 år. Hjelpen som tilbys er basert på Feedback Informed Treatment (FIT). Vi søker deg som vil være en positiv lagspiller i et tverrfaglig miljø, og som har trygghet nok i rollen din til å kunne gjøre selvstendige vurderinger. I tillegg kreves gode samhandlingsegenskaper, da du hos oss vil samarbeide med innbygger, innbyggers familie og venner, spesialisthelsetjenesten, fastleger, NAV og andre kommunale tjenester som en del av jobben. 

Det er 30 årsverk knyttet til avdelingen, og personalgruppen er tverrfaglig sammensatt. Vi jobber med lavterskel behandling, kartlegging, oppfølging og koordinering av hjelpetiltak, samt henviser innbyggere til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi ønsker deg som kan gi god helsehjelp etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2 og kap.10. Du må kunne delta i administrering og utdeling av medisiner. Du må kunne koordinere, delta på ansvarsgruppemøter og lage individuelle planer. Du må være opptatt av å sikre dokumentasjon etter gjeldende lovverk i journalsystemet Profil. Du må kunne motivere og engasjere innbyggere til endring, og følge dem opp over tid. Du vil bruke FIT som tilbakemeldingsverktøy i behandlingen. Kartlegginger, vurderinger og dokumentering utgjør en stor del av det daglige arbeidet.

Avdelingen har ledig 3 stillinger:

1 fast 100 % stilling som miljøterapeut
2 vikariater i 100% stilling som miljøterapeut

Arbeidstid er 37,5 t/u, med arbeidstid 07:30 - 15:00.


Kvalifikasjoner:

Bachelor innen helse og sosialfaglig retning, fortrinnsvis sykepleier eller vernepleier.
Ønskelig med relevant videreutdannelse og/eller master
Ønskelig med erfaring og/eller utdannelse innen kognitiv terapi
Erfaring fra tilsvarende arbeid vektlegges
Ønskelig med kjennskap til bruk av FIT
Grunnleggende datakunnskaper og forståelse er nødvendig
For søkere med annet morsmål enn norsk, er det krav om norskferdigheter på minimum nivå B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk morsmål
Personlig egnethet vektlegges
Krav om førerkort klasse B
Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose og MRSA før tiltredelse

Vi tilbyr:

Hjem-jobb-hjem avtale
Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

 • Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  05.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5359831
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune