Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Rusakuttmottak døgn søker spesialutdannet sosionom til  stilling med fagansvar 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus visjon er: «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling». Sykehuset skal være en arena hvor både pasienter og ansatte opplever kvalitet, trygghet og respekt. Vi ønsker en kultur som er åpen, lærende og helhetstenkende.

Avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykiske helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av seks seksjoner, og har et variert behandlingstilbud (poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling).

Seksjon Rusakuttmottak og Avgiftning ligger på Aker sykehusområde og består av tre sengeposter: Rusakuttmottak  døgn og to avgiftningsenheter. Seksjonen er bemannet med sykepleiere, sosionomer, psykologer/psykologspesialister, leger i spesialisering og overleger. Tverrfaglig samarbeid er sentralt i vår pasientbehandling.

Rusakuttmottak sengepost tilbyr akutt døgninnleggelse for pasienter med rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Enheten har 13 sengeplasser med gjennomsnittlig liggetid på to døgn.

Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning er i en pågående endringsprosess hvor blant annet det sosialfaglige arbeidsområdet  endres fra dagens drift. Ansatt i denne stillingen forventes å være sentral og delaktig i dette arbeidet og i implementeringsfase av nye fagrutiner.

Stillingen innebærer p.t. arbeid på dagtid og hver fjerde helg og er organisert med 37,5 timers arbeidsuke.

Stillingen er ledig fra 01.07.2024.

Sosionom med fagansvar inngår i daglig pasientarbeid og oppfølging med fokus på å ivareta det sosialfaglige perspektivet. Vi ser etter deg som er opptatt av høy faglig kvalitet i møte med pasienter og god kommunikasjon i samarbeid med kolleger. God elektronisk dokumentasjon er en viktig del av hverdagen.

Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning er i en pågående endringsprosess hvor blant annet det sosialfaglige arbeidsområdet  endres fra dagens drift. Ansatt i denne stillingen vil være sentral i implementering av nye arbeidsmodeller, utarbeidelse av prosedyrer og rutiner for å ivareta besluttede endringer. 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Sosionom med relevant videreutdanning

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig trygg og har evne til å engasjere dine kolleger
 • Du har gode kommunikasjonsevner og samarbeider godt med medarbeidere fra ulike yrkesgrupper.
 • Du er strukturert og har evne til å prioritere i en akutt hverdag
 • Du er engasjert i pasientbehandlingen og trygg i møte med pasientene
 • Du utviser ansvar og bidrar til fellesskapet.
 • Du bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Du vil være del av et godt arbeidsmiljø med høyt faglig nivå som vi er stolte av.
 • Hos oss får du utfordrende og variert arbeid
 • Du blir en viktig medspiller i utvikling av sosionomenes fagområde i nye akutte tjenester i OUS
 • Vi legger til rette for faglig utvikling
 • Vi er en arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)- bedrift.