Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

RSA søker spesialutdannet sykepleier/ sykepleier/ vernepleier

Offentlig forvaltning

RSA- Regional sikkerhetsavdeling er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst. Seksjonen mottar pasienter med psykose eller mistanke om psykose og med kompliserte tilleggsutfordringer, inkludert alvorlig voldsatferd, til utredning og behandling. Seksjonen driver også klinisk rettspsykiatri ved gjennomføring av judisielle døgnobservasjoner jf. straffeprosesslovens § 167.

Seksjonen har tre kliniske enheter på Dikemark sykehusområde i Asker.

Intensivpsykiatrisk døgnenhet holder til i 3. etasje i Granlibygget på Dikemark. Enheten tilbyr individuelt tilpasset psykiatrisk behandling. Pasientene får samtalebehandling, medikamentell behandling der dette er indisert, og individuelt tilpasset miljøterapi. Pasientene får tilbud om sosial trening, fysisk aktivitet både ute og inne, andre former for aktivisering og eventuelt skolegang, alt innenfor trygge rammer. Det er etablert et aktivitetssenter med aktivitør, fysioterapeut og ergoterapeut som skal tilby individuelle og gruppebaserte aktiviteter for pasientene.

Etter stabilisering, utredning og påbegynt behandling skal seksjonen bidra til tilbakeføring eller videreføring av pasientene til fortsatt behandling og oppfølging, som regel i ansvarlige helseforetak. Vi har til enhver tid stort fokus på å ivareta sikkerhet og har gode prosedyrer for dette. Vi trener ukentlig på både fysisk og kommunikativ håndtering av aggresjon og vold. Vi har opplæringsprogram for nyansatte, og alle i kliniske stillinger vil få undervisning i MAP (møte med aggresjonsproblematikk).  

Stillingen inngår i dag- /aftenturnus med arbeid hver tredje helg (p.t).
Vi søker deg som er engasjert og teamorientert til allsidige arbeidsoppgaver og du er faglig sterk, selvstendig og trygg. Du tåler å jobbe i et miljø hvor uforutsette ting kan skje. Du gjennomfører det vi i team har bestemt, planlagt eller avtalt, og evner å se de store linjene i hverdagslige tiltak og aktiviteter. Arbeidsmiljøet ved enheten betegnes av ansatte som godt og inkluderende. Dette er sentralt for den enkelte arbeidstaker og gjør at det er hyggelig å komme på jobb – samtidig som det spiller en viktig rolle i miljøterapien; godt humør, humor og god atmosfære smitter over på pasientene våre.

 

Oppstartsdato avtales ved ansettelse, stillingene står ledig fra d.d.

Det kreves fremleggelse av ordinær politiattest, jf. psykisk helsevernloven § 4A-7, ved ansettelse.

Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden. 

 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • Fungere som ansvarsvakt i enheten
 • Fungere som pasientansvarlig sykepleier / vernepleier
 • Utøvelse av eget fag i samsvar med seksjonens faglige retningslinjer og seksjonens målsetting
 • Anvende forskningsbasert og evidensbasert kunnskap som grunnlag for klinisk utøvelse av fag
 • Dokumentere i DIPS
 • Ansvarlig for utarbeidelse av klinisk arbeidsplan og at denne til enhver tid er oppdatert og à jour under pasientens behandlingsopphold, og i samarbeid med pasientansvarlig lege/ psykolog
 • Veilede og undervise pasienter og deres pårørende
 • Bidra/ delta i enhetens og seksjonens internundervisning
 • Opplæring av nyansatte
 • Veiledning, oppfølging og vurdering av studenter

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon i sykepleie/ vernepleie
 • Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse/ rus
 • Ønskelig med videreutdanning innen voldsrisikovurdering og håndtering
 • Ønskelig med erfaring innen akutt- eller sikkerhetspsykiatri

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Er strukturert, evner å være tydelig overfor både pasienter og kollegaer, og at du er komfortabel med å sette grenser
 • Er i stand til å delta i pasientrelaterte aktiviteter, samt være i fysisk og mentalt stand til å takle pasienter med behov for grensesetting og utfordrende atferd med fysisk utagering
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Er ansvarsbevisst
 • Er pasientorientert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er tålmodig  

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Èn ekstra ferieuke og to timer arbeidsfri per uke etter gjeldende NSF/FF overenskomst
 • Mulighet for videreutdanning innen voldsrisikovurdering og håndtering, og gode muligheter for faglig utvikling
 • Et spennende og godt fagmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver innen retts- fengsels- og sikkerhetspsykiatri
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Vi har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag, og vi ønsker deg som vil være med oss på en spennende reise mot  "Ny sikkerhetspsykiatri" med nybygg på Ila.