Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

RSA søker gruppekoordinator

Offentlig forvaltning

Rettspsykiatrisk døgnenhet (RPDE) ved Regional sikkerhetsseksjon (RSA) har nå ledig to faste 100 % stillinger som gruppekoordinator. Stillingen er i utgangspunktet en dagstilling med arbeid hver 6. helg.

RSA tilbyr stabilisering, utredning og behandling til personer med alvorlig sinnslidelse og betydelig risiko for voldelig atferd ovenfor andre. Seksjonen foretar også judisielle observasjoner jf. straffeprosessloven § 167.

Som gruppekoordinator har du en sentral rolle i teamet til pasienten og blir en viktig person i å drive pasientforløpene fremover sammen med det tverrfaglige teamet. Dette blant annet ved å strukturere og systematisere forløpene, bidra til felles forståelse av målsetninger og å veilede og undervise personale.

Les mer om oss på våre nettsider

Det kreves fremleggelse av ordinær politiattest, jf. psykisk helsevernloven § 4A-7, ved ansettelse.

Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden. Vi ser frem til å lese din søknad! Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på.

Tiltredelse etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Legge til rette for ansattes fagutvikling og kompetanseheving i samråd med enhetsleder og ansvarlig behandler
 • Medansvar for oppfølging av ansattes fagutøvelse.
 • Undervisnings- og veilederfunksjon for turnuspersonale, pasienter og pårørende
 • Koordinere og tilrettelegge arbeidsoppgaver i samsvar med personalets kvalifikasjoner og pasientens behov
 • Stillingen inngår i enhetens ledergruppe
 • Være orientert om enhetsleders oppgaver og ansvarsforhold
 • Medansvarlig for organisering av det miljøterapeutiske arbeidet i enheten
 • Ansvar for organisering og gjennomføring av gruppemøter
 • Ansvar for at behandlingsplaner i DIPS er utarbeidet og oppdatert
 • Delta i klinisk arbeid etter avtale med enhetsleder
 • Tilrettelegge for opplæring av nyansatte
 • Koordinere oppfølging av studenter i praksis i egen enhet
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i enheten på tvers av seksjonen og med øvrige samarbeidspartnere
 • Ansvarlig for å medvirke til et inkluderende og godt arbeidsmiljø

Stillingen har egen og mer utfyllende stillingsbeskrivelse

Kvalifikasjoner:

 • Spesialutdannet sykepleier / Vernepleier m/spesialutdanning / Spesialutdannet sosionom / evt. annet med 3-årig helsefaglig profesjonsutdanning ved universitet, eller høgskole
 • Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie / psykisk helsearbeid / rus, eller relevant mastergrad
 • Relevant klinisk erfaring
 • Ønskelig med veilederkompetanse
 • Ønskelig med administrativ utdanning og ledererfaring 

Personlige egenskaper:

 • Være rollemodell og mentor for miljøpersonalet
 • God evne til å omsette teori til praksis
 • Strukturert, systematisk og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og være tverrfaglig samlende i krevende situasjoner
 • Fysisk og psykisk skikket til å håndtere krevende situasjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å være tålmodig, myndig og tydelig
 • Evne til å mestre varierte arbeidsoppgaver og -dager
 • Engasjert, nysgjerrig og kunnskapssøkende innenfor fag- og egenutvikling

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt i kontinuerlig utvikling
 • Gode muligheter for å delta på kompetanseutviklende tiltak 
 • Lønn etter avtale
 • Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (VIVO og ERM)  
 • Et positivt arbeidsmiljø med faglig fokus
 • Èn ekstra ferieuke og to timers arbeidsfri per uke etter gjeldende NSF/FF overenskomst
 • Å bli med oss inn i ny sikkerhetspsykiatri med nybygg på Ila i Bærum i 2025