Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

RSA - Regional sikkerhetsseksjon søker spesialsykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Rettspsykiatrisk døgnenhet (RPDE) ved Regional sikkerhetsseksjon (RSA) har nå ledig fast 100 % stilling for Spesialutdannet sykepleier / sykepleier. Stillingen inngår i p.t. 2-delt turnus med arbeid hver tredje helg.

RSA tilbyr stabilisering, utredning og behandling til personer med alvorlig sinnslidelse og betydelig risiko for voldelig atferd ovenfor andre. Seksjonen foretar også judisielle observasjoner jf stprl § 167.

Vi søker etter deg som ønsker en spennende og utfordrende arbeidshverdag, som mestrer å stå i krevende situasjoner og skape trygge omgivelser i en krisehåndtering. 
Som sykepleier på RPDE tar man aktiv del i pasientforløpene gjennom rollen som pasientansvarlig sykepleier og ansvarsvakt.

Vi jobber strukturert i forløpene for å forberede pasientene for lavere omsorgsnivå. Vi tilstreber en recovery-orientert tilnærming med «skreddersydde» pasientforløp. Miljøterapien legges opp med fokus på pasientens behov og gradvis mestring.

Vi har fokus på brukermedvirkning og tverrfaglighet i behandlingen. Som grunnlag for vekst og utvikling hos pasienten har vi fokus på god risikohåndtering. Pasientene får tilbud om tilpassede aktiviteter. 

Det kreves fremleggelse av ordinær politiattest, jf psykisk helsevernloven § 4A-7, ved ansettelse. Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden. Menn oppfordres til å søke. Vi ser frem til å lese din søknad! Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på.

Les mer om oss på:

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i å utforme voldsrisikovurderinger (HCR-20) og lage voldsrisikohåndteringsplaner (ERM)
 • Medansvar for utarbeidelse av klinisk arbeidsplan (DIPS) og at denne til enhver tid er oppdatert 
 • Aktiv deltakelse i enhetens miljøterapi
 • Delta i enhetens og seksjonens internundervisning 
 • Veilede, følge opp og evaluere nyansatte og studenter
 • Medvirke til seksjonens forskning og fagutvikling etter behov
 • Samhandling, samarbeid og veiledning eksternt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon i sykepleie
 • Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse/rus og voldsrisikovurdering (HCR-20) og -håndtering (ERM)
 • Ønskelig med erfaring fra døgnbehandling innen psykisk helsevern
 • Gode språklige kunnskaper og ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å være tålmodig, myndig og tydelig
 • Evne til å mestre varierte arbeidsoppgaver og -dager
 • Engasjert, nysgjerrig og kunnskapssøkende innenfor fag- og egenutvikling
 • Fysisk og psykisk skikket til å håndtere krevende situasjoner
 • Glad i å bidra til et arbeidsmiljø preget av varme og humor

    Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (VIVO og ERM)  
 • Mulighet for videreutdanning i psykisk helse/rus
 • Gode muligheter for å delta på kompetanseutviklende tiltak 
 • MAP sertifisering
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Et positivt arbeidsmiljø med faglig fokus
 • Èn ekstra ferieuke og to timers arbeidsfri per uke etter gjeldende NSF/FF overenskomst
 • Å bli med oss inn i ny sikkerhetspsykiatri med nybygg på Ila i Bærum i 2025 
 • Gratis parkering