Ledig stilling

Røros kommune

Røros legesenter søker sykepleier

Kort om stillingen

I forbindelse med innføring av Helseplattformen og mottak av flyktninger har vi et ledig engasjement som sykepleier ved Røros legesenter i 100% stilling fra 1.september til 31.desember 2022. 

Om oss

Røros legesenter er en avdeling plassert under virksomhet helse. Legesenteret har åtte kommunalt ansatte fastleger og til enhver tid en LIS1. I tillegg har legesenteret hjelpepersonale bestående av både sykepleiere, bioingeniører og helsesekretær.

Røros kommune har felles interkommunal legevakt med med Os og Holtålen kommuner. Legevaktdistriktet utgjør totalt ca 10 000 innbyggere. Røros legesenter er for tiden midlertidig lokalisert i flunkende nye Øverhagaen bo, helse og velferdssenter. Vi er opprinnelig lokalisert vegg i vegg med St.Olavs Hospital , Røros Sykehus. Disse lokalene er under renovering, og skal etter planen stå ferdig til innflytting om ca 2 år.

Det er tett samarbeid med fagmiljøet på Røros sykehus, ambulansetjeneste, helsevakta og øvrige kommunale helsetjenester. Røros Legesenter tilbyr en variert arbeidshverdag med mange ulike arbeidsoppgaver og prosedyrer. Vi har et godt arbeidsmiljø, og et fagmiljø med stort fokus på kvalitet, tverrfaglighet og samarbeid.

 

Kvalifikasjoner 

• sykepleier med godkjent norsk autorisasjon
• arbeidserfaring fra tilsvarende arbeidsfelt med kjennskap til undersøkelser, dataprogram og lignende, vil være en fordel, men ikke avgjørende
• behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig.
• grunnleggende IT-kunnskaper
• personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Arbeidsoppgaver og ansvar 

• varierte sykepleieroppgaver knyttet til akuttfunksjon og ulike prosedyrer
• telefonbesvarelser med rådgivning og veiledning
• skranke- og pasientmottak
• utføre ulike undersøkelser
• oppgaver knyttet til legerelaterte funksjoner som for eksempel å assistere ved småkirurgiske inngrep
• som medarbeider ved Røros Legesenter går du inn i en rullerende arbeidsplan som dekker alle arbeidsfelt for medarbeider ved legekontor

 

Personlige egenskaper 

• du må like å jobbe med mennesker
• du må være selvstendig i ulike arbeidssituasjoner
• du må ha god stressmestringsevne
• du må ha gode samarbeidsevner
• du må være fleksibel og like utfordringer

 Vi kan tilby
  • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
  • lønn etter kvalifikasjoner
  • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
  • konkurransedyktig pensjonsordning
  • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.