Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Ringsaker videregående skole - Undervisningsstilling i teknologi- og industrifag (vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Ringsaker videregående skole har ledig vikariat i inntil 60% undervisningsstilling innen programområdet teknologi- og industrifag fra 01.12.22 til 31.07.23 

Vi søker deg som

 • setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum 
 • ønsker å bidra til å utdanne fremtidens dyktige fagarbeidere
 • har et positivt elevsyn og er opptatt av å bygge gode relasjoner til elevene
 • ønsker å bidra i skolens utviklingsarbeid

Vi tilbyr

 • et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelinger
 • lokaler og undervisningsutstyr med høy kvalitet
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • vikariat inntil 60% undervisningsstilling innenfor programområdet teknologi- og industrifag
 • vikariat i perioden 01.12.22 til 31.07.23

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i fagene i programområdet teknologi- og industrifag
 • veiledning og oppfølging av elever i samarbeid med andre lærere og skolens ledelse
 • samarbeid med kolleger og bedriftsrepresentanter

Kvalifikasjoner

 • fagbrev eller høyere utdanning innen mekaniske fag
 • annen relevant praksis kan veie opp for den formelle utdanningen
 • gode IKT-kunnskaper
 • ønskelig med undervisningserfaring
 • god formidlingsevne, skriftlig og muntlig

Egenskaper

 • engasjert i faget og i utdanning av nye fagarbeidere
 • tydelig klasseleder, med evne til å skape gode elevrelasjoner og godt klassemiljø
 • evner å se verdien av samarbeid og bruker tid og krefter på å få det til
 • utviklingsorientert
 • trives i hektisk arbeidsfellesskap

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.