Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Ringsaker videregående skole - Undervisningsstilling i realfag (vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Ringsaker videregående skole har ledig vikariat i inntil 85% undervisningsstilling innen realfag i perioden 21.11.2022 - 31.07.2023.

Det er ønskelig med undervisningskompetanse i matematikk og naturfag.

Vi søker deg som

 • har formell faglig og pedagogisk utdannelse
 • har undervisningserfaring
 • har erfaring med bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • har god pedagogisk forståelse
 • trives i et hektisk arbeidsfelleskap med elever og lærere
 • klarer å skape gode relasjoner
 • er inkluderende og utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • et aktivt og godt arbeidsmiljø
 • et nettverk av gode og engasjerte kollegaer
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • vikariat i inntil 85% undervisningsstilling innen realfag 
 • vikariat i perioden 21.11.2022 - 31.07.2023
 • ønskelig med undervisningskompetanse i matematikk og naturfag

Arbeidsoppgaver

 • undervisning og oppfølging av elever i samarbeid med andre lærere og skolens ledelse

Egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • har fokus på elevenes læring og utvikling
 • erfaring fra videregående skole er en fordel
 • god pedagogisk forståelse
 • bred faglig kompetanse
 • vilje til å ta del i utviklingsarbeid
 • forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.