Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Ringsaker videregående skole - Undervisningsstilling i elektro- og datateknologi, automasjon (vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Ringsaker videregående skole har ledig vikariat i inntil 50% undervisningsstilling innen programområdet elektro- og datateknologi, i faget automatisering. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, vikariatet vil vare til 31.12.2023.

Vi søker deg som

 • setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum
 • ønsker å bidra til å utdanne fremtidens dyktige fagarbeidere
 • har et positivt elevsyn og er opptatt av å bygge gode relasjoner til elevene
 • ønsker å bidra i skolens utviklingsarbeid

Vi tilbyr

 • et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelinger
 • lokaler og undervisningsutstyr med høy kvalitet

Om stillingen

 • vikariat i inntil 50% undervisningsstilling innen programområde elektro- og datateknologi, i faget automatisering
 • vikariatet vil vare til 31.12.2023

Arbeidsoppgaver

 • undervisning og oppfølging av elever i samarbeid med andre lærere og skolens ledelse
 • undervisning i fagene automatisering 
 • veiledning og motivasjon av elever
 • samarbeid med kolleger og bedriftsrepresentanter

Kvalifikasjoner

 • relevant praksis, fagbrev eller høyere utdanning innen fagområdet automasjon
 • praktisk erfaring i bruk av PLS, frekvensomformere, safety-systemer og ulike instrumenteringer
 • ønskelig med praktisk erfaring og operativ kompetanse på utstyr 
 • god formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • engasjert i faget og i utdanning av nye fagarbeidere

Egenskaper

 • tydelig klasseleder
 • evne til å skape gode elevrelasjoner og godt klassemiljø
 • ser verdien av samarbeid og bruker tid og krefter på å få det til
 • utviklingsorientert
 • trives i hektisk arbeidsfellesskap

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.