Ringsaker videregående skole - Undervisningsstilling i realfag (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Ringsaker videregående skole har ledig ett års vikariat i inntil 85% undervisningsstilling innen realfag, med hovedvekt på kjemi. Vikariatet gjelder fra 01.01.2022. 

Vi søker deg som

 • har formell faglig og pedagogisk utdannelse
 • har undervisningserfaring
 • har erfaring med bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • har god pedagogisk forståelse
 • trives i et hektisk arbeidsfelleskap med elever og lærere
 • klarer å skape gode relasjoner
 • er inkluderende og utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • et aktivt og godt arbeidsmiljø
 • et nettverk av gode og engasjerte kollegaer
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • vikariat i inntil 85% undervisningsstilling 
 • vikariatet vil vare fra 01.01.2022 og fram til 31.12.2022
 • ønskelig med undervisningskompetanse innen realfag, med hovedvekt på kjemi

Arbeidsoppgaver

 • undervisning og oppfølging av elever i samarbeid med andre lærere og skolens ledelse

Egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • har fokus på elevenes læring og utvikling
 • erfaring fra videregående skole er en fordel
 • god pedagogisk forståelse
 • bred faglig kompetanse
 • vilje til å ta del i utviklingsarbeid
 • forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.