Ringsaker videregående skole - Undervisningstilling i helse- og oppvekstfag (fast og vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Ringsaker videregående skole har ledig undervisningsstilling inntil 43% fast og 57% vikariat innen helse- og oppvekstfag 2021/2022

Vi søker deg som

 • setter elevenes læring i sentrum
 • ønsker å bidra til å utdanne fremtidens dyktige fagarbeidere
 • har et positivt elevsyn og er opptatt av å bygge gode relasjoner til elevene
 • har undervisningserfaring fra videregående opplæring
 • ønsker å bidra i skolens utviklingsarbeid
 • er opptatt av elevens gode læringsmiljø

Vi tilbyr

 • et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • kollegaer i alle aldre - hos oss er det rom for både gammel og ung
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelinger
 • lokaler og undervisningsutstyr med høy kvalitet
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • fast inntil 43% i helse- og oppvekstfag innen programfag på vg1 og vg2 barn- og ungdomsarbeiderfag
 • inntil 57% vikariat i helse- og oppvekstfag innen programfag på vg1 og vg2 barn- og ungdomsarbeiderfag
 • vikariatet vil vare fra 01.08.2021 til 31.07.2022

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i programfag helse- og oppvekstfag
 • mulig kontaktlæreransvar
 • samarbeid i fagseksjoner og klasseteam rundt fagene og elevene
 • bidra inn i skolens utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning og erfaring
 • god kjennskap til IKT
 • praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
 • gode ferdigheter innen kommunikasjon og klasseledelse

Egenskaper

 • er engasjert, kreativ og løsningsorientert
 • skaper gode relasjoner til enkeltelever
 • har gode samarbeidsevner
 • arbeider strukturert
 • er fleksibel og åpen for endringer
 • har et positivt elevsyn
 • bidrar til å utvikle skolen som er lærende organisasjon
 • jobber kontinuerlig med utviklingsarbeid, og bruker erfaringsdeling som metode i utviklingsarbeidet
 • har godt humør og stå-på-innstilling

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.