Ringsaker videregående skole - Renholdsoperatør

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Ringsaker videregående skole har ledig 35% fast stilling som renholdsoperatør med tiltredelse snarest.

Stillingen er plassert under serviceavdelingen i organsisasjonen.

 Vi tilbyr

 • et aktivt og godt arbeidsmiljø
 • et nettverk av gode og engasjerte kollegaer
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 35% fast stilling som renholdsoperatør med mulighet for større stillingsprosent
 • arbeidsdagen starter kl 06.00

Arbeidsoppgaver

 • daglig renhold av skolens lokaler
 • hovedrengjøring og periodisk vedlikehold av gulv og inventar
 • andre oppgaver etter skolens behov

Ønskede kvalifikasjoner 

 • fagbrev som renholder, søkere som har fagbrev vil ha fortrinnsrett til stillingen
 • erfaring innen renhold
 • kjennskap til kommunikasjonsverktøy innen renhold (iPad)
 • kjennskap til kvalitetssystemer innen renhold (INSTA800)
 • kommunisere på norsk

Egenskaper

 • arbeider godt både selvstendig og i team
 • bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • alminnelig god fysikk 
 • serviceinnstilt og trives i et aktivt miljø med daglig kontakt med elever og kollegaer
 • en god formidler av skolens verdier
 • bidrar til fellesskapet for å nå fastsatte mål for skolen og avdelingen

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.