Ringsaker videregående skole - Miljøpedagog

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Ringsaker videregående skole har ledig fast stilling som miljøpedagog fra 1. august 2021.

Vi søker deg som

 • er engasjert og initiativrik
 • har god relasjonskompetanse
 • har et positivt elevsyn
 • har gode samarbeidsevner
 • har gode evner til å arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • et aktivt og godt arbeidsmiljø
 • et nettverk av gode og engasjerte kollegaer
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 89% fast stilling
 • tiltredelse 01.08.2021
 • inngår i skolens pedagogiske støtteteam
 • ha tilknytning til utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag

Arbeidsoppgaver

 • hovedvekten av arbeidet vil være knyttet opp mot VG1 og VG2 innenfor helse- og oppvekstfag
 • ivareta og følge opp elever med enkeltvedtak om spesialundervisning
 • støtte elever ved behov slik at det skapes et godt grunnlag for læring
 • bidra aktivt med tilrettelegging og oppfølging i læringssituasjonen til elevene og klassen
 • delta i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter både internt og eksternt
 • delta i felles planleggingstid
 • samtaler med enkeltelever og grupper av elever som har sammensatte utfordringer
 • stillingen innebærer et ekstra ansvar for et trygt læringsmiljø i klassen gjennom tett oppfølging av enkeltelever

Ønskede kvalifikasjoner

 • 3-årig relevant høgskoleutdanning innenfor barnevernspedagog eller tilsvarende
 • erfaring med arbeid i grunnskole eller videregående skole
 • erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige
 • relevant erfaring kan vurderes til å erstatte formell utdanning

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.