Ringsaker videregående skole - IKT-ansvarlig

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Ringsaker videregående skole har ledig 100% fast stilling som IKT-ansvarlig fra 1. februar 2022.

Vi søker deg som

 • er serviceinnstilt, fleksibel og positiv
 • har gode evner til å samarbeide, kommunisere og forstå brukernes behov
 • har en struktuert, systematisk og selvstendig tilnærming til arbeidet
 • tar ansvar og følger opp saker til beste for brukerne
 • er opptatt av digital utvikling

Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgaver i nærkontakt med elever, lærere og andre ansattgrupper
 • et arbeidsfellesskap som er opptatt av elevenes læring
 • en skole som er opptatt av god og hensiktsmessig bruk av digitale hjelpemidler og som ønsker å investere i digital utvikling
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling ledig fra 01.02.2022

Arbeidsoppgaver

 • IKT ansvarlig på skolen
 • være en inspirator og pådriver for å videreutvikle skolens bruk av digitale læremidler
 • ansvar for oppfølging av IKT-lælinger som instruktør
 • levere gode supporttjenester for ansatte og elever
 • bistå med lokale innkjøp
 • support av PC, AV utstyr, multifunksjonsskrivere, nettverk og fagsystemer på skole
 • support under prøver, eksamener og ulike typer arrangementer
 • bistå med kurs og veiledning av brukere
 • opprette og vedlikeholde rutiner og retningslinjer

Kvalifikasjoner

 • høgskole-/universitetsutdanning - og/eller relevant fagbrev og praksis

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.