Detaljer


Ringsaker videregående skole - Elevveileder (engasjement)

Beskrivelse

Vi søker en engasjert og initiativrik elevveileder til engasjement på Ringsaker videregående skole.

Hovedvekten av arbeidet vil være knyttet opp mot VG1 og VG2 innenfor utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. 

Som elevveileder er din hovedoppgave å støtte enkeltelever i læringssituasjonen og bidra til et godt læringsmiljø med fokus på enkeltelevens mestring, trivsel og trygghet. Du skal bidra aktivt med tilrettelegging og oppfølging i læringssituasjonen til elever og klassen. 

Stillingen innebærer at du får et ekstra ansvar for et trygt læringsmiljø i klassen gjennom tett oppfølging av enkeltelever.
Som elevveileder i denne stillingen inngår du i skolens pedagogiske støtteteam, samt at du har tilknytning til avdelingen for bygg- og anleggsteknikk.

Vi søker deg som

 • Har god relasjonskompetanse
 • Har et positivt elevsyn
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har gode evner til å arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø
 • Et nettverk av gode og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 83% engasjement til 31.07.2021

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og følge opp elever med enkeltvedtak om spesialundervisning
 • Støtte elever ved behov slik at det skapes et godt grunnlag for læring
 • Delta i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter både internt og eksternt
 • Delta i felles planleggingstid

Egenskaper

 • Erfaring med arbeid i grunnskole eller videregående skole
 • Fagbrev innenfor barne- og ungdomsarbeiderfag, håndverk- og industri eller tilsvarende
 • Lengre relevant erfaring kan vurderes til å erstatte formell utdanning

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.