Ledig stilling

Haugesund kommune

Ringevikarer, Tilrettelagte tjenester

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester trenger vikarer!

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger.

Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere

Enhet 1: Avdeling tiltak, Dagtilbud, Mårstien bofellesskap, Mårstien avlastning, Kvalamarka
Enhet 2: Floravegen, Stallvegen, Stemhaugmarka, Styrmannsvegen, Øivind skaldaspillersveg, Myrullvegen
Enhet 3: Udland bofelleskap, Vallhall/Salhusvegen, Bråvallagata, Olav Aukrustgate

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig bakgrunn er en fordel for stillinger innen omsorg.
 • Andre med interesse for området kan også søke.
 • Være fylt 18 år 
 • Fordel med førerkort
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest etter gjeldende lovverk. 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Lojal, punktlig og pliktoppfyllende
 • Fokus på kvalitet i tjenesten
 • Må kunne håndtere utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel og løsningsorientert 

Vi tilbyr:

Vi kan tilby ekstravakter. I tillegg kan vi tilby jobb som ferievikar 100 % i ukene 25 - 32 sommeren 2024 .

Lønn fastsettes i henhold til tariff og gjeldende avtaler.