Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Ringevikar skole og/eller SFO

HAR DU LYST Å JOBBE PÅ EIN SKULE MED ENGASJERTE MEDARBEIDERE OG HØGT FOKUS PÅ LÆRING OG
TRIVSEL ? 
Spennande jobb på ein av Stavanger sine utkantskular i naturnære flotte omgivnader på Rennesøy. Vi
ønskjer deg velkommen til kjekke og inkluderande medarbeidere i eit godt samarbeidsklima. 
Vikevåg skule ligg på Vikevåg, Rennesøy, i Stavanger kommune. Skulen er ein 1.-7. skule med i underkant
av 300 elevar og eit personale på rundt 45 personar. På SFO er det ca. 80 born. 
Satsingsområda for skulen er: Systematikk i begynneropplæringa, samarbeid heim-skule og digital
kompetanse.  
Skulen har eiga skulehage i nærleiken der elevane kan utfolde seg gjennom praktiske og varierte
aktivitetar på tvers av fag. Her får elevane naturopplevingar og eit fagleg grunnlag knytta til
naturressursar, biologisk mangfald og bærekraftig utvikling.  
Vikevåg skule er ein praksisskule for lærarutdanninga på Universitet i Stavanger.
Nyutdanna tilbys veiledning og redusert undervisningsplikt i tråd med sentral avtale.
Vi ønskjer deg velkommen til kjekke og inkluderande medarbeidarar i eit godt samarbeidsklima.

 
Vi har behov for ringevikarar i skule og/eller SFO omgåande. Behovet for vikarar kan vere fra dag til dag, eller over lengre periodar. 

 

 

Kvalifikasjoner:

Ønskjeleg med relevant fagbrev eller høgskuleutdanning.

Ønskjeleg med erfaring frå arbeid med elevar som har ulike utfordringar.

Dersom du har anna morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarande B1. Dette
gjeld ikkje søkjarer med eit skandinavisk språk som morsmål.

Det skal framleggjast godkjend politiattest.

Personlige egenskaper:

Gode relasjonelle ferdigheiter.

Evne til å skape struktur i ein uforutsigbar kvardag.

Initiativrik og positivt innstilt

Godt humør.

Personleg eignetheit vil bli vektlagd.

Vi tilbyr:

Kjempekjekke elevar, eit godt arbeidsmiljø og eit svært inkluderande kollegium.
Ein fin skule med flotte inne og uteområder.        
Eigen skulehage i nærmiljøet som brukes heile året på alle klassetrinn.      
Spennande utfordringar i ein variert arbeidsdag der raushet og fleksibilitet står sterkt.      
Ein skule med høg trivsel hos elevar og vaksne.
Vi er praksisskule for Universitetet i Stavanger.   
Nyutdanna tilbys veiledning og redusert undervisningsplikt i tråd med sentral avtale.
Skulen ligg nær busstopp.       
Stillingskode og lønn etter ansiennitet og gjeldande tariffavtale som lærar, adjunkt eller lektor.       
Ansattgoder som kollektivordning Hjem-jobb-hjem, rabatt på treningssenter, svømmehall mm.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Vikevåg skule er ein nynorskkule.
Lærare med undervisningskompetanse på 1.-7.trinn er garantert fast ansettelse i Stavanger kommune.