Detaljer


Ringebu folkehøgskule - Undervisningsstilling i reiseliv (vikariat)

Beskrivelse

Ringebu Folkehøgskule har ledig vikarstilling i 100% undervisningsstilling i reiseliv med snarlig tiltredelse.

Vår reiselivslærer gjennom mange år er sykemeldt og vi trenger en vikar snarest. 

Vi søker deg som

 • er en fremdstormende lærer som ønsker å jobbe med unge mennesker i et hektisk og komprimert arbeidsår
 • er en person som er med på å utvide vårt mangfold

Vi tilbyr

 • et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • vikarstilling med mulig forlengelse
 • gode kollegaer og et arbeidsmiljø der alle samarbeider
 • arbeid med spennende reisemål og ungdom over 18 år
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger 

Om stillingen

 • undervisningsstilling som reiselivslærer
 • det er tillagt en stor del sosialpedagogikk arbeid til stillingen på kveld og helg
 • det er også tiltenkt undervisning i valgfag og tema, i tillegg til reiselivsfaget 

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning er en fordel, men ikke et krav
 • gjerne undervisningserfaring
 • andre kvalifikasjoner i tillegg til reiselivskompetansen vektlegges
 • kjennskap til folkehøgskolene er en fordel
 • gode ferdigheter innen kommunikasjon og klasseledelse

 Ønskede egenskaper

 • engasjert og utadvendt
 • evne til å "se" og skape gode relasjoner til den enkelte elev
 • kreativ og løsningsorientert
 • gode samarbeidsevner i team
 • tåle å arbeide lange dager
 • fleksibel og åpen for endringer
 • et positivt elevsyn
 • godt humør og "stå-på-innstilling" 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.