Detaljer

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2020
 • Sted:
  Sogndal
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Sogndal
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3015204
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune

Ressurssjukepleiar/kreftkoordinator

Sogndal kommune, vedtaksgruppa har ledig fast stilling som ressurssjukepleiar/kreftkoordinator i 50% stilling. Stillinga er ein åremålsstilling på tre år.

Arbeidsoppgåver:

 • Koordinere og følgje opp brukarar som har behov for å samordne tilbod og tenester.
 • Skal vere lett tilgjengeleg for pasient og pårørande.
 • Skal bidra til koordinering og tilrettelegging av kvardagen for kreftpasient og pårørande på ein beste muleg måte.
 • Synleggjere og vidareutvikla lågterskeltilbodet, som ikkje krev tilvising eller søknad
 • Koordinere møter og oppdrag i ressursteamet i kommunen

Kvalifikasjonar:

 • 3-årig høgskuleutdanning innanfor helse-/sosial, fortrinnsvis sjukepleiarutdanning.
 • Erfaring frå kommunale helse og omsorgstenester.
 • Erfaring som sjukepleiar.
 • Personleg eignaheit vil verte vektlagt

Personlege eigenskapar:

 • Ein føresetnad er gode munnlege og skriftlege eigenskapar

 Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar

 

Kun søknadar mottekne innan frist og levert via Easycruit vert tekne i betraktning.