Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Renholder med fagbrev i 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Ønsker du være en del av vårt team? 

Psykisk Helsevern utgjør en egen divisjon ved Ahus, og BUP er organisert som en egen avdeling.
ABUP består av 8 seksjoner; 6 poliklinikker, samt døgnenhetene Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter.
Bråten behandlingssenter tilbyr langtidsbehandling for ungdom i alderen 12-18 år med behov for behandling på et høyere omsorgsnivå enn ordinær poliklinikk. Tilbudet er regionalt og det er poliklinikkene innenfor ABUP som er henvisende instans. Hovedgrupper av tilstander er alvorlig vegring, alvorlig angst, depresjon og adferdsforstyrrelser. Tilbudet er frivillig.
Behandlingssenteret er en utelokasjon og ligger plassert i grønne omgivelser på Skjetten.
Bråten behandlingssenter ledes av seksjonsleder. Behandlingssenteret har 2 enheter med dag-/døgntilbud og eget skoletilbud. Enhetene har plass til i alt 18 ungdommer. Hver av disse er bemannet med enhetsleder og miljøterapeuter. Vi har også et tverrfaglig ambulant team organisert som en egen enhet, og det regionale behandlingstilbudet for barn og unge med OCD er knyttet til det. Fagstaben er bemannet med 3 familieterapeuter, 2 psykologer, 1 overlege, og 1 plass for lege i spesialisering.

Bråten behandlingssenter har nå ledig renholder med fagbrev i fast 100 % stilling. 

Som renholder ved Bråten er du organisatorisk plassert i kontorfaglig enhet, men ansvarlig for renhold på hele behandlingssenteret, samt tilhørende skole.

Kun elektroniske søknader i Webcuiter vil bli vurdert. Minst 2 referanser bes oppgitt i søknaden.


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig renhold, i henhold til gjeldende renholdsplan
 • Varepåfylling av renholds- og sanitærprodukter
 • Dagarbeidstid (kl. 7-15)

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev renhold
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig på tilfredsstillende nivå
 • Kompetanse innenfor relevante IKT systemer
 • Du har interesse for faget og ønske om å gjøre en god jobb
 • Erfaring fra sykehusrenhold er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, gode samarbeidsevner og godt humør
 • Høy arbeidsmoral og stå-på vilje
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Lærevillig, strukturert og opptatt av å fullføre oppgaver i tråd med vår målsetning
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Inkluderende arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag