Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Røros kommune

Renholder / kjøkkenassistent (kombinert stilling), 70 % fast stilling

I vår virksomhet jobber vi kontinuerlig med at du kan å øke din kunnskap og kompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Vi arbeider tverrfaglig og har god faglig kompetanse, og ser nå etter en dyktig medarbeider som styrker vårt team på renhold og avdelingskjøkkener.

Blir kjent med helse- og omsorgstjenester i Røros kommune (se film)

 
Om stillingen  

Vi har ledig en 70 % fast stilling ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Stilling er i renhold og på avdelingskjøkken på hverdager. Pr. i dag ligger det ingen helgevakter i stillingen, men det kan bli i framtiden.

 • Stillingen innehar et selvstendig ansvar for alle renholdsoppgaver på ØBHVS og som kjøkkenassistent på pleieavdelingen.
 • Som renholder har du ansvar for renholdsoppgaver på pasientrom og bad, felles arealer på avdelinger og fellesarealer generelt på ØBHVS og vaskeriet til vask av privattøy til pasienter.
 • Som kjøkkenassistent er du ansvarlig for daglige rutiner på avdelingskjøkkenet.
 • Skape en trivelig atmosfære på spisestue.
 • Andre forekommende oppgaver som er naturlig for stillingen.


Om oss i institusjonsbaserte tjenester

Virksomhet institusjonsbaserte tjenester består av enhetene Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem.

ØBHVS består av en sykehjemsavdeling med langtidsplasser og korttidsplasser for avlastning, rehabilitering og utredning, og en avdeling med  boenheter til heldøgnsomsorg (HDO).

Vi har eget renholdspersonalet og kjøkkenassistenter på avdelingskjøkkener.

ØBHVS og Gjøsvika sykehjem er spennende arbeidsplasser og har fokus på helhetlig pleie og pasientene i midtpunktet. Som renholder og kjøkkenassistent bidra du til hverdagen av våre beboere.

Avdelingen har grunnturnus med mulighet for bytte.

Vaerien vuelie / Pulsen i fjellet er visjonen vår  

For oss betyr visjonen at pulsen varierer i takt med endringer i og utenfor kommunen. Vi vil at engasjement og stolthet pulsere gjennom hele organisasjonen. Vi jobber hele tiden for å bli bedre som kommune, som kollegafelleskap og som enkeltmennesker. Oppgavene dine kan utvikle seg over tid ut fra din kompetanse, dine interesser og behovene våre. 

Nå søker vi deg som har lyst til å styrke laget vårt.  


Dine kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 

Vi ser etter deg som har: 

 • fagbrev som renholdsoperatør, men søkere uten fagbrev kan også søke
 • erfaring fra stilling som renholder / kjøkkenassistent, men det er ikke et krav
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • gode kommunikasjonsegenskaper
 • evne til å ta initiativ og ansvar og kan jobbe selvstendig og i team

Vi vurderer kvalifiserte søkere ut fra personlig egnethet for jobben, dine personlige egenskaper og motivasjon for arbeidet. I tillegg vil vi legge vekt på om du er: 

 • fleksibel og være glad i utfordringer
 • ryddig og nøyaktig

Du må behersker norsk/svensk både muntlig og skriftlig.


Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer deg til å søke uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Som IA-bedrift legger vi stor vekt på å legge til rette for ulike familie- og omsorgssituasjoner. 

Vi kan tilby 

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • kommunal avtale med treningssenter

Dåeredh amma Rossen seabradahkesne / Bli en del av det allsidige Rørossamfunnet 

Røros kommune er et pulserende og allsidig lokalsamfunn. I verdensarven med fjellnaturen rundt har Rørossamfunnet vokst fram. Et rikt kulturliv legger til rette for en god oppvekst og et aktivt voksenliv. I fjellet og naturen som du har rett utenfor døra kan du finne din puls – fjelltur, sykling, ski, jakt, fiske, trening eller ro. Kultur, verdensarv, og industri legger grunnlaget for næringsliv og næringsutvikling, og et variert og bredt jobbmarked. Vi er forvaltningskommune for sørsamisk språk og i tillegg sentrum for sørsamisk kultur og samfunn. 

Vil du bo landlig eller trivs du best i “byen”? Her kan velge i bo i en av mange grender, eller du kan leve det “urbane” livet i Røros sentrum. Med kun en times flytur fra Oslo, 2,5 timers togtur eller 3 timers busstur fra Trondheim, og et steinkast fra svenskegrensa, er det kort vei til resten av verden. 

Gåerede abpe dajvesne årrodh jïh jïjtje veeljedh maam sïjhth darjodh. Datne maahtah buerie arkebiejjieh Rossen tjïeltesne.Buerie båeteme mijjen luvnie jïh "vaerien vuelie"!

Uansett hvor du velger å bo og hva du liker å gjøre, kan du skape deg det gode hverdagslivet i Røros kommune. Velkommen til oss og pulsen i fjellet! 

 

Har du behov for mer informasjon? 

Du kan lese mer om søknadssystemet vårt på kommunens nettside under «Ledige stillinger». Hvis du har spørsmål som du ikke har fått svar på i annonsen kan du ta kontakt med personene oppgitt i sidemargen. Les gjerne mer om oss på roros.kommune.no.