Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Renholder

Offentlig forvaltning

Sykehus og helseinstitusjoner har spesielle krav til renhold og hygiene. Som leverandør til SI, har vi bygd opp en unik kompetanse på sykehusrenhold, tekstilbehandling og sengevaskerutiner.
Vi kan tilby alle typer renhold, fra ordinært renhold til lab-instrumentrenhold, operasjonsrenhold og spesialrenhold. Våre medarbeidere er godt kjent med kravene til hygiene i sykehus og er opplært til å takle de spesielle situasjonene som kan oppstå.
Vi er en moderne og fleksibel leverandør og våre ansatte har lang erfaring, en stor del med fagbrev som renholdsoperatør. Vår lange erfaring med sykehusrenhold gjør oss attraktive i forhold til å levere tjenester av høy og riktig kvalitet.
Vårt renhold utføres etter avtalte kvaliteter i henhold til NS INSTA 800.
Renholdet utføres effektivt med riktige metoder som ivaretar krav til godt innemiljø og HMS for pasienter og ansatte.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig og periodisk renhold
 • Smitterenhold, akuttrenhold og hovedrenhold

Kvalifikasjoner:

 • Arbeidspraksis innen renhold på minimum 2 år
 • Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Generelle datakunnskaper
 • Minimun et års erfaring med håndtering av kirurgiske instrumenter

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Nødvendig opplæring sammen med andre renholdere og teamkoordinator vil bli gitt
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.