Renholder

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted

Bygg og eiendom har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av ca 80.000 m2 med kommunale bygg. Avdelingen har også ansvaret for de kommunale eiendommene og vegnettet.

Bygg og eiendom har ansvaret for renhold på kommunale bygg. Tjenesten utføres med egne ansatte renholdere. Pr. i dag er vi i overkant av 30 stillinger innen renhold, inklusive leder og arbeidsleder.

Vi har mange spennende og krevende oppgaver og utfordringer fremover. Vi jobber etter Insta800 og har fokus på bruk av maskinelt renhold og minimalt bruk av kjemikalier. Vi ønsker å innføre digitale løsninger, det vil derfor være en fordel å ha grunnleggende dataferdigheter.

Fakta om stillingen

Vi har nå ledig en 50% og en 20% stilling som renholder, 50% er for tiden arbeidsplassert ved Kapp skole, 20% er for tiden plassert ved Østre Toten idrettspark. Vi søker derfor etter engasjerte medarbeider som har god kompetanse innen renholdsyrket og som ønsker å følge med på den faglige utviklingen. Arbeidsoppgavene består hovedsaklig av daglig og periodisk renhold i hht INSTA800. Erfaring fra bruk av maskinelt renhold er et pluss.

Vedkommende som blir tilsatt må påregne å tjenestegjøre ved samtlige bygg i kommunen og må derfor ha førerkort kl. B og disponere bil. Vedkommende vil bli ansatt som renholder i kommunen, det vil si at arbeidsplassering kan endres ved behov. 

Ved ansettelse vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet hvor vi fremhever fleksibilitet og samarbeidsvilje. 

Selv om renholdsyrket har blitt betydelig forbedret de siste årene med tanke på ergonomi er det fortsatt et fysisk yrke, søker bør derfor ha god nok fysikk til å kunne stå i et slikt yrke over tid.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn eller kulturell bakgrunn.

Krav til søker

Det er ønskelig med fagbrev som renholdsoperatør, men søkere med god erfaring fra renhold vil også bli vurdert.

Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig. Søker må ha evne til å jobbe strukturert og selvstendig.

Politiattest er påkrevd.