Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.03.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Rektor/virksomhetsleder
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Relevant kompetanse og pedagogisk utdanning
 • Arbeidserfaring:
  Erfaring som leder fra relevant organisasjon
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  652481

Spørsmål rettes til

 • Bernt Eirik Sandtrøen
 • Telefon: 469 53 365

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rektor/virksomhetsleder, Rotsundelv skole, 100% fast, id 303

Tar du utfordringen?

 

Rektor/virksomhetsleder – id 303

 

Nordreisa kommune har ledig fast 100 % stilling som rektor/virksomhetsleder ved Rotsundelv skole, tiltredelse snarest. Stillingen er delt mellom 60 % administrasjon og 40 % undervisning.

Rotsundelv skole har 38 elever i 1. – 7. årstrinn, og 9 ansatte.

Virksomhetsleder har ansvaret for sin virksomhet, herunder personalansvar, økonomiansvar og faglig ansvar.

Rektorene møtes jevnlig som samlet kollegium og i nettverk.  Ved siden av at du skal være en tydelig skoleleder på den skolen du tilsettes ved, legger vi vekt på at du kan bidra med i lederkollegiet.

 

Nærmeste overordnede er sektorleder for oppvekst og kultur.

 

 

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant kompetanse og pedagogisk utdanning
 • beherske norsk muntlig og skriftlig

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • administrative oppgaver

 • personalansvar og personalhåndtering innen eget ansvarsområde

 • pedagogisk utviklingsarbeid

 • økonomi- og resultatansvar for virksomheten

 

Vi ønsker en leder som

 • er initiativrik, tydelig og handlekraftig
 • er utviklingsorientert med resultatfokus
 • har evne og vilje til god kommunikasjon og samarbeid
 • har erfaring som leder fra relevant organisasjon
 • har kompetanse innenfor administrasjon

 

Ledererfaring og formalkompetanse vil være viktige kriterier i vurdering av søkere.

 

Vi kan tilby:

 • dyktige medarbeidere

 • et rektorkollegium med høg kompetanse og godt samarbeid

 • en spennende og utfordrende jobb med store utviklingsmuligheter

 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • lønn etter avtale

 • flyttegodtgjørelse etter reglement

 • fantastiske muligheter for kultur- og friluftsliv

   

   

  Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

   

  Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.

   

  Den som tilsettes plikter å forholde seg til lærerprofesjonens etiske plattform.

  Tilsetting forutsetter godkjent politiattest av ny dato.

  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Søknadsfrist: 1. mars 2018.  Søkere bes vise id.nr. og oppgi referanser.

  Kontaktperson: Sektorleder Bernt E. Sandtrøen, tlf. 469 53 365.

   

   

  Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

  Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller tas med ved intervju.

  Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

   

  Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

   

  Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.