• Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  14.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3121, NØTTERØY
  FÆRDER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5647796
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune
 • Oppdatert 05.04.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Færder kommune

Rektor/ virksomhetsleder

Offentlig forvaltning

Færder kommune søker ny rektor/ virksomhetsleder til Teigar ungdomsskole. Teigar ungdomsskole har 315 elever og ca. 65 ansatte og ligger sentralt på Teie i Færder kommune.  

Færder kommune er opptatt av å skape mestringsorienterte og helsefremmende miljøer på arbeidsplassen og i samfunnet. Kommunen søker en leder for Teigar ungdomsskole som ser sammenhengen mellom det store samfunnsoppdraget og ledelse av Teigar ungdomsskole. 

Stillingen er en del av virksomhetsdirektør for oppvekst sin ledergruppe og innebærer primært ansvar for egen virksomhet, men også for oppvekstsektoren og for helheten i Færder kommune. Rektor er en viktig del av det store oppvekstlaget i Færder kommune som skal bidra til at barn og unge når sine fulle potensial og blir trygge, aktive og deltakende mennesker. 

Teigar ungdomsskole har flotte ute- og innearealer med gode muligheter for praktisk, variert og aktivitetsbasert læring. Skolen er særlig opptatt av den kulturelle dimensjon og de praktisk/ estetiske fagenes plass i skolen. Det er etablert et nært samarbeid med Fritid Færder, kommunens gratis fritidstilbud og som har et fritidssenter samlokalisert med skolen. Det er også nært samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet. Det å bygge laget rundt barnet, er viktig for kommunen og for skolen. Målsettingen er tilhørighet og vekstmuligheter for alle elever. I den forbindelse er det etablert et miljøteam bestående av spesialpedagoger og miljøterapeuter/-arbeidere på skolen.    

Har du lyst til å lede denne skolen som har høye ambisjoner på barn og unges vegne, og som ønsker å være en ungdomsskole for framtiden, oppfordrer vi deg til å søke. 

Ansvarsområde:  

 • ivareta den daglige ledelsen av virksomheten innen fag, personaloppgaver og økonomi.  
 • ha ansvar for at virksomheten drives i overensstemmelse med gjeldende lover, regler og forskrifter.  
 • utarbeide virksomhetens målsettinger, basert på kommunens overordnede strategiske mål og ambisjoner.  
 • bidra til at personalet får være del av et tillitsbasert, helsefremmende og utviklende arbeidsmiljø der samskaping og medvirkning står sentralt.  
 • legge til rette for kontinuerlig kompetanseheving og lærende fellesskap. 
 • arbeide for at det store laget rundt barn og unge mobiliseres, samarbeide godt med andre oppveksttjenester og bidra til at barn, unge og deres familier er delaktige i utformingen av skoletilbudet. 
 • bidra til at alle elever får være aktører i eget liv og nå sine fulle potensial i et raust og inkluderende læringsmiljø 

Kompetanse: 

 • relevant høyere skolefaglig kompetanse, helst rektorskolen eller master i skoleledelse 
 • allsidig og relevant ledererfaring og/eller lederkompetanse.  
 • høy kommunikasjons- og relasjonskompetanse 
 • kompetanse og erfaring fra relasjonell ledelse og utvikling av sunne, utviklende og robuste læringsmiljøer for ansatte og elever 
 • kan vise til positive resultater fra utviklingsarbeid relatert til læringsmiljøutvikling og elevenes læringsresultater 
 • prosessledelse  
 • behersker samspillet og har god rolleforståelse for forholdet mellom administrasjon og politikk 

Personlige egenskaper: 

 • er raus og varm med et tydelig menneske- og læringssyn 
 • er modig og åpen for å tenke nytt sammen med elever, foresatte og ansatte 
 • er en samlende lagspiller som ser verdien av å lede i nettverk 
 • ser betydningen av tverrprofesjonell samhandling og ressursmobilisering og bidrar til at medarbeiderne på skolen samhandler godt med hverandre og med andre tjenester/ samarbeidspartnere  
 • er opptatt av å lytte til barn og unges og de ansattes mening og legge til rette for samskaping og medvirkning  
 • gir retning for medarbeidere gjennom å skape engasjement, mestring og trivsel 
 • er analytisk, strukturert og systematisk 
 • holder seg faglig oppdatert 
 • anerkjenner mangfold og bidrar til et raust og inkluderende arbeidsmiljø 
 • tenker helhetlig rundt barn og unges oppvekst, vekst og utvikling  

Kommunen tilbyr  

 • et godt og inkluderende lederkollegium som er opptatt av å støtte hverandre og jobbe sammen i lærende prosesser 
 • utstrakt delegering 
 • lederopplæring/lederstøtte 
 • lønn etter avtale 

Andre opplysninger:

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet og skolens behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Alle som skal arbeide i Færderskolen må fremvise tilfredsstillende politiattest iht Opplæringslova §10-9 før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

Færder kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Søkere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Ved et eventuelt intervju må det legges frem CV, samt kopier av attetser og vitnemål dersom disse ikke er lastet opp som vedlegg til søknaden.

 

 

 • Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  14.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3121, NØTTERØY
  FÆRDER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5647796
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune
 • Oppdatert 05.04.2024