• Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  04.08.2021
 • Sted:
  SANDNES
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  SANDNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3944759
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune

Rektor/Virksomhetsleder

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å være på LAG for livslang lærelyst? Er du en dyktig skoleleder som vil være med på den videre utviklingen av Sandnesskolen?

Aspervika skole er en 1-7 skole med ca. 250 elever. Skolen driver også et av kommunens innføringstilbud for nyankomne elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Det flerspråklige perspektivet er en viktig del av skolens identitet. 28 % av elevene er flerspråklige og bidrar til et fellesskap med stort mangfold. Aspervika skole er praksisskole og har et nært og godt samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Skolens visjon er "ALLE - sammen mot nye mål"  og den skal prege pedagogikken i klasserommet og det profesjonelle læringsfelleskapet ved skolen. Å ha høyt kompetente medarbeidere er viktig for skolen som tar aktiv tar del i kommunens og skolens kompetanseutviklingsstrategi. 

Skolene i Sandnes er organisert som selvstendige resultatenheter. Rektor har det pedagogiske, administrative, økonomiske og personalmessige ansvaret for skolen innenfor gitte rammer. Rektor rapporterer til skolesjef og deltar i nettverk med andre rektorer.  

Sandnesskolens visjon er på LAG for livslang lærelyst og verdiene er verdsettende, inkluderende og medskapende. Rektor på Aspervika skole skal lede ansatte og elevenes læring basert på disse verdiene. Se kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune for nærmere beskrivelse.
https://www.sandnes.kommune.no/barnehage-og-skole/kvalitetsplan-for-et-helhetlig-utdanningslop-i-sandnes-kommune/


Arbeidsoppgaver:

 • Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevenes læringsutbytte
 • Drive skoleutvikling, samt lede og utvikle skolens strategi og faglige profil
 • Medskaping med elever, foreldre og nærmiljø
 • Videreutvikle systemer for skolebasert vurdering 
 • Økonomistyring og resultatkontroll

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant lederutdanning og ledererfaring
 • Du kan vise til gode resultater knyttet til utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling
 • I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest en forutsetning for ansettelse. Den må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Du er tydelig og synlig som rektor og motiverer til felles innsats for læring og utvikling i alle ledd
 • Du involverer og har god gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikative ferdigheter
 • Du er modig og har en verdsettende lederstil overfor både interne og eksterne samarbeidspartnere

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb
 • Faglig påfyll gjennom målrettede kompetanseutviklingstiltak
 • Coaching for nye rektorer
 • Lederutvikling i etablerte nettverk med dyktige skoleledere
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Offentlighet: Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge (offentlighetslovens § 25).
 
 • Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  04.08.2021
 • Sted:
  SANDNES
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  SANDNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3944759
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune