Rektor Verdal videregående skole

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi trenger ny rektor ved Verdal videregående skole.
 
Verdal videregående skole er lokalisert i Verdal kommune og har 530 elever og 140 ansatte. Skolen gir opplæring innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, salg, service og reiseliv, teknologi- og industrifag, informasjonsteknologi og medieproduksjon, idrettsfag og studiespesialisering. Skolen er regionskole for voksenopplæring og tilbyr voksenopplæring og kurs innenfor ulike fagområder. 

Arbeidsoppgaver:

Som rektor i Trøndelag fylkeskommune blir du enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesdirektøren. Du skal arbeide for å nå de målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte. Skoleinternt er det viktig å utvikle skolens lederteam og sørge for at både elever og ansatte får god medvirkning.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en person som kan vise til gode resultater fra skoleledelse og som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Formell lederutdanning. Fylkeskommunen har vedtatt at alle skoleledere skal ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse. Det forutsettes at den som tilsettes oppfyller    dette kravet, eller etter nærmere avtale skaffer seg slik kompetanse.
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
 • Ledererfaring fra utdanningsinstitusjon
 • God kjennskap til videregående opplæring og relevant lovverk

Personlige egenskaper:

 • Du er løsningsorientert og virker samlende overfor de ansatte
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å fatte gjennomtenkte beslutninger
 • Du tenker strategisk, er god til å lede utviklings- og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt
 • Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God støtte av fagressurser internt
 • Medarbeidere med høy og tverrfaglig kompetanse

 

Andre opplysninger

 • Du må regne med at det blir noe reising i jobben
 • Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetting av ansatte
 • Alle som tilsettes i videregående skole må fremlegge politiattest
 • Fylkeskommunen utarbeider offentlige søkerlister