Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Rektor ved Tæruddalen skole

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, alle ledere deltar i lærende ledernettverk og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Tæruddalen skole er en ungdomsskole som ligger på Skedsmokorset. Skolen har ca 485 elever o48 ansatte. I direkte tilknytting til skolen ligger idrettshall og flotte friluftsområder som vi benytter i undervisningen. Skolen har et godt læringsmiljø, en flott elevgruppe og et stabilt personale med høy kompetanse.

På Tæruddalen skole skal vi ha et skolemiljø som:

 • er inkluderende og som anerkjenner mangfoldet blant oss
 • fremmer samarbeidsferdigheter der elevene opplever mestring
 • fremmer motivasjon og læring
 • er preget av gjensidig tillit og respekt overfor alle
 • er preget av gode trygge relasjoner mellom elever og mellom elever og voksne
 • gir elevene valg og ansvar

Vi søker etter en rektor som har et stort hjerte for at alle elever og ansatte skal føle mestring, mening og motivasjon. Du har klare ideer og erfaringer fra hvordan en skoles kultur og struktur kan sørge for et godt læringsmiljø for barn og for en profesjonell og lærende organisasjon for ansatte.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle skolens profesjonsfaglige fellesskap
 • Være en synlig leder som formulerer mål og forventninger og etablerer retning
 • Bruke resultatoppfølging aktivt til det beste for elevene
 • Bidra til en aktiv innovasjons- og delingskultur gjennom bred involvering i utviklingsprosesser
 • Drive systematisk og forskningsbasert utviklingsarbeid i samarbeid med de ansatte
 • Lede en ledergruppe som utvikler de ansattes kompetanse til beste for elevenes læring
 • Bygge skolens omdømme og plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foreldre og ansatte
 • Ha totalansvar innen eget fullmaktsområde og sørge for en optimal ressursutnyttelse i samsvar med mål og forventninger

Kvalifikasjoner:

 • Kvalifikasjonskrav i samsvar med opplæringslovens § 9-1
 • Skolelederutdanning 
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring innen økonomistyring
 • Før tiltredelse må det legges fram politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulose kontroll.

Personlige egenskaper:

 • Initiativ og god gjennomføringskraft
 • Relasjonskompetanse og samarbeidsevne
 • Strukturert arbeidsform
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Tett samarbeid mellom lederkollegaer
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl. yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag