Detaljer


Rektor ved Stav skole

Lillestrøm kommune er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/ 

Lillestrøm kommune har høye ambisjoner for skolen, og til stillingen søker vi en rektor som er tydelig, innovativ, målrettet og med evne og vilje til å videreutvikle en sterk faglig praksis- og læringskultur og en nyskapende, inkluderende basert på tillit og samarbeid.         

Stav skole er en ungdomsskole beliggende på Skjetten. Skolen har et ungt og energisk personale og et stort mangfold i elevgruppa. Både elever og lærere arbeider aktivt for å bruke dette mangfoldet til noe positivt. Skolen ønsker å fremstå som en inkluderende og nysgjerrig læringsarena. Skolen har ca. 400 elever og 45 ansatte. Det er fem paralleller på hvert trinn.                                                                
Du har et stort hjerte for at alle elever og ansatte kan føle mestring, mening og motivasjon. Du har klare ideer og erfaringer fra hvordan alle elever kan føle seg inkludert i skolen og hvordan skolen kan være en positiv aktør i nærmiljøet og i ungdoms liv.

Arbeidsoppgaver
 • Videreutvikle skolens profesjonsfaglige fellesskap rundt læringsoppdraget og det systematiske og målrettede arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø
 • Være en synlig leder som formulerer mål og forventninger i retning fremtidens skole. Du bruker aktivt resultatoppfølging til det beste for elevene, og har gode gjennomføringsevner
 • Bidra til en aktiv innovasjons- og delingskultur gjennom bred involvering i utviklingsprosesser 
 • Drive systematisk og forskningsbasert kvalitetsarbeid i samarbeid med de ansatte 
 • Lede en ledergruppe som mobiliserer de ansattes kompetanse til beste for elevenes læring 
 • Bygge skolens omdømme og plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foreldre og ansatte 
 • Ha totalansvar innen eget fullmaktsområde og sørge for en optimal ressursutnyttelse i samsvar med mål og forventninger
Kvalifikasjoner
 • Kvalifikasjonskrav i samsvar med opplæringslovens § 9-1
 • Lederutdanning og relevant ledererfaring
 • Erfaring innen økonomistyring
 • Før tiltredelse må det legges fram politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulose kontroll.
Personlige egenskaper
 • Initiativ og gjennomføringskraft
 • Relasjonskompetanse og samarbeidsevne
 • Strukturert arbeidsform
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag