Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Rektor ved Sagdalen skole

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, alle ledere deltar i lærende ledernettverk og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Sagdalen skole er en barneskole som har beliggenhet i Strømmen sentrum. Skolen har over 700 elever, og har 2 avdelinger. SFO ved Sagdalen har i underkant av 300 barn. Sagdalen skole er organisert med et eget fagteam og sosialpedagogisk team som til sammen utgjør 6 stillinger for å gi god oppfølging til enkeltelever, klasser, foreldre og lærere. Skolen søker hele tiden å utvikle best mulig fagmiljøer for å gi elevene best mulig læringsmiljø. Sagdalen skole er praksisskole for Oslo Met og INN. Skolen har de siste årene også deltatt i prosjekter i regi av Erasmus+ slik at ny kunnskap kan innhentes fra ulike læringskulturer.  

Vi søker etter en rektor som har et stort hjerte for at alle elever og ansatte skal føle mestring, mening og motivasjon. Du har klare ideer og erfaringer fra hvordan en skoles kultur og struktur kan sørge for et godt læringsmiljø for barn og for en profesjonell og lærende organisasjon for ansatte.

Kvalifikasjoner:

 • Kvalifikasjonskrav i samsvar med opplæringslovens § 9-1
 • Skolelederutdanning 
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring innen økonomistyring
 • Før tiltredelse må det legges fram politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulose kontroll.

Personlige egenskaper:

 • Initiativ og god gjennomføringskraft
 • Relasjonskompetanse og samarbeidsevne
 • Strukturert arbeidsform
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Tett samarbeid mellom lederkollegaer
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl. yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.