Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Rektor ved Gjøvik Læringssenter

Offentlig forvaltning

Vil du gjøre en forskjell for voksnes læring i Gjøvik?

Fra 01.08.23 vil det være ledig fast stilling som rektor ved Gjøvik Læringssenter. Vi trenger en leder/rektor som er strukturert, kunnskapsrik og god til å bygge relasjoner. Gjøvik Læringssenter er inne i en spennende prosess med Østre og Vestre Toten om en mulig regional sammenslåing og trenger en leder som vil delta aktivt i dette arbeidet. Som leder for GLS blir du en del av kommunens skoleledernettverk og tverrfaglige samarbeidsfora. Det er et tett samarbeid mellom GLS, NAV og kommunens øvrige tjenesteapparat.

Vi håper DU har lyst til å bli med på laget for å skape en best mulig tjeneste for brukerne! 

Beskrivelse av arbeidsstedet:


Voksenopplæringen i Gjøvik kommune er organisert gjennom Gjøvik Læringssenter (GLS). Her blir det gitt grunnskoleopplæring for voksne og innføringskurs i norsk for grunnskolenes nyankomne ungdomstrinnselever.

Grunnskolen for voksne er organisert som en del av prosjektet «Forberedende voksenopplæring», FVO. Skolen tilbyr også spesialundervisning for voksne med særskilte behov, bl.a. som følge av sykdom eller skade. Gjøvik Læringssenter underviser videre i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere hjemlet i gjeldende lovverk. Gjøvik Læringssenter underviser prosjektbasert ute i bedrifter gjennom ordningen Kompetansepluss.
Skolen kan tilby realkompetansevurdering samt rådgiving og veiledning rettet mot videre utdanning og arbeidsliv. Skolen har sertifiserte ansatte på ulike typer kognitive og faglige tester. 

Skolens ledelse består av rektor og undervisningsinspektør.

Gjøvik Læringssenter ligger ved campus Kallerud – NTNU i Gjøvik. Gjøvik Læringssenter gir for tiden tilbud til ca 250 elever/ deltakere. Gjøvik Læringssenter har 27 ansatte.

 
Kvalifikasjoner:

 • God pedagogisk og relasjonell kompetanse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Tydelig, ryddig og strukturert
 • Skoleledererfaring og gjerne lederutdanning
 • Kunnskap om og erfaring med økonomistyring
 • Resultatorientert gjennom systematisk arbeid og gode prosesser
 • Kjennskap til kommunal voksenopplæring
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk
 • Personlig egnethet

Krav om godkjent politiattest 

Vi kan tilby:
 • Veiledning og oppfølging gjennom kommunens eget program for skoleledere
 • En godt organisert skole med dyktige ansatte
 • Nettverk og fellesskap
 • Mulighet for og støtte til etterutdanning i ledelse

 
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.