• Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  23.11.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6963, DALE I SUNNFJORD
  FJALER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5421705
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune
Ledig stilling

Fjaler kommune

Rektor Våge skule 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjaler kommune søkjer ein kompetent og engasjert rektor til Våge skule.

Om arbeidsstaden

Våge skule er ein barne- og ungdomsskule med omlag 40 elevar og 18 tilsette. Vi har gode undervisningslokale og eit flott uteområde

Arbeidsoppgåver

Stillinga ligg under kommunalsjef for oppvekst. Som einingsleiar og skulens øvste leiar, har rektor eit overordna totalansvar for skulen.

Dette inneber blant anna:
• Totalansvar for verksemda inkludert personal- og budsjettansvar
• Vidareutvikle eit trygt, varmt og inkluderande læringsmiljø
• Sikre god elevmedverknad, samt eit godt samarbeid med føresette og eksterne samarbeidspartnarar
• Leie pedagogisk utviklingsarbeid i tråd med LK20 som bidreg til å auke læringsutbyttet for kvar einskild elev
• Leie og vidareutvikle skulen sitt profesjonsfelleskap
• Motivere for eit godt pedagogisk læringsmiljø med fokus på maksimalt læringsutbytte for elevane
• Bidra i tverrfagleg samarbeid, med særleg fokus på førebygging og tidleg innsats
• Aktiv deltaking i oppvekst si leiargruppe

Kvalifikasjonar

Pedagogisk utdanning på høgskule- eller universitetsnivå

Ynskt kompetanse
 • Ynskje om erfaring som rektor eller assisterande rektor
 • Erfaring frå leiing og utvikling av kompetanseorganisasjonar, gjerne pedagogisk verksemd
 • Kunnskap om skuleutvikling, evne til nytenking og gjennomføringsevne
 • God økonomiforståing
 • God på personalleiing og kunnskap om arbeidsmiljø
 • Leiarkompetanse og leiarstil som motiverer og skaper oppslutning om mål og retning
 • Vi vektlegg at søkjar er personleg eigna for stillinga
Særskilde krav

Krav om politiattest, jfr. Opplæringsloven § 10-9, Politiattest skal framvisast før oppstart i stilling.

Vi tilbyr
 • Leiarutvikling og evt. støtte til leiarutdanning
 • Lønn etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Hjelp til å skaffe bustad

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin.

 

 

 • Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  23.11.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6963, DALE I SUNNFJORD
  FJALER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5421705
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune