Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  18.10.2019
 • Sted:
  TRENGEREID
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  TRENGEREID
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2146836
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Rektor Trengereid Oppveksttun

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.
Trengereid oppveksttun ligger i Arna bydel. Oppveksttunet består av barnehage med plass til ca. 20 barn, og skole med ca. 30 elever. Barnehagen har en avdeling med barn fra 0 til 6 år, skolen er fådelt med to grupper. Vi har 13 ansatte fordelt på barnehage, SFO og skole. Rektor er overordnet ansvarlig for pedagogisk ledelse, økonomi og personal i barnehage, SFO og skole.  I barnehagen er avdelingsleder barnehage ansvarlig for daglig drift. Oppveksttunet ligger naturskjønt til mellom fjord og fjell med store muligheter for å bruke læringsrom både inne og ute. Byggene er renoverte, og står fram som moderne og med gode kvaliteter og utstyr som legger til rette for læringsaktiviteter i et godt miljø. Satsingsområdene våre er et godt læringsmiljø, med spesielt fokus på språk/lesing og livsmestring. Hele oppveksttunet jobber med PALS som ramme for arbeidet med psykososialt miljø, og Språkplan som ressurs i arbeidet med språk og lesing

Arbeidsoppgaver
-Lede oppveksttunets pedagogiske utviklingsarbeid
-Videreutvikle samarbeidsarenaer mellom skole og barnehage
-Økonomiansvar
-Overordnet personalansvar Ansvar for å utvikle oppveksttunet som en lærende organisasjon
Kvalifikasjoner
-Relevant høyere utdanning med undervisningskompetanse, jfr Opplæringsloven
-Relevant tilleggsutdanning innen ledelse eller organisasjonsutvikling er ønskelig
-Relevant ledererfaring, fortrinnsvis skoleledelse
-Relevant undervisningserfaring
-Politiattest - jfr. opplæringsloven § 10-9

Personlige egenskaper
-kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert
-kan utvikle og ivareta både skoledelen og barnehagedelen av oppveksttunet
-kan ivareta og videreutvikle oppveksttunets kultur og læringsmiljø med fokus på elevenes læringsutbytte
-har fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og kan arbeide langsiktig og strategisk
-har gode evner til å samarbeide, lytte, veilede, inspirere og sette grenser
-er fleksibel, raus og løsningsorientert er tydelig og synlig overfor elever, tilsatte og foreldre, og i nærmiljøet


Vi tilbyr
Godt arbeidsmiljø
Gode støttefunksjoner i byrådsavdelingen
Kursrekke for nytilsatte ledere
Mentorordning
Muligheter for faglig utvikling
Lønn kr. 722.000 eller etter avtale