• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  19.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5763560
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Rektor - Tislegård skole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen

Vi har ledig 100% fast stilling som rektor ved Tislegård ungdomsskole fra 01.08.2024.

Tislegård er en sentrumsnær 4-parallell ungdomsskole, med 315 elever og 40 ansatte. Personalet er organisert i avdelinger på trinn og ledelsen har ansvar for hver sitt trinn. Vårt personale er gode på samarbeid og å bruke IKT inn i elevenes læringsarbeid.

Skolen kjennetegnes ved at de ansatte utvikler seg sammen for at eleven skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø Vi er en skole som samarbeider med andre aktører for å gjøre elevene bedre rustet til å ta riktige valg.

 

Innhold i stillingen

Som rektor har du ansvar for økonomi, fag og personalforvaltning.
Du skal bruke ressursene optimalt på måter som forsterker elevenes læring.
Det er ditt ansvar å skape et godt arbeids- og læringsmiljø, faglig utvikling og gode relasjoner internt og eksternt.
Rektor leder endrings og utviklings-prosesser.


Vi søker deg som

 • er en tydelig og samlende leder som stiller krav og gir støtte til de rundt seg.
 • evner å bygge tillit, relasjoner og motivasjon i en organisasjon i utvikling.
 • er tydelig og målrettet i ditt lederarbeid, uredd, fleksibel og løsningsorientert, og utviser profesjonelt lederskap.
 • har høye ambisjoner for alle elever og er opptatt av at opplæringen foregår i et inkluderende fellesskap med fokus på god tilpasset opplæring
 • har erfaring med å se sammenheng mellom eget lederskap og elevenes læringsutbytte.
 • har erfaring med å analysere skolens praksis og velge gode grep.
 • kommuniserer og samarbeider godt med foreldrene og skolens samarbeidspartnere
 • har god kjennskap til lov- og avtaleverk og forstår verdien av godt partssamarbeid.
 • har gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og jobber strukturert og målrettet i tråd med kommunens mål, visjoner og politiske føringer.
 • har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

 

Vi tilbyr

- en kommune som er utviklingsorientert og opptatt av kvalitet i elevenes læring
- en kommune som satser på positivt skolemiljø, realfag og teknologi
- et faglig utfordrende og spennende arbeidsmiljø
- stor bredde i arbeidsoppgaver
- et leder- og læringsfelleskap i utvikling
- lønn etter avtale
- gode pensjons- og forsikringsordninger

  

Formelle kvalifikasjonskrav

Godkjent pedagogisk utdanning
Videreutdanning/ master i skoleledelse er ønskelig.
Dokumentert ledererfaring fra skole.

 
Annet

Arbeidstakeren tilsettes i Kongsberg kommune. Tilsetting skjer i hht. gjeldende lover, regler og tariffavtaler.
I tråd med opplæringsloven stilles krav om at tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  19.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5763560
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune