Ledig stilling

Stavanger Kommune

Rektor Revheim skole

Revheim skole er en ungdomsskole i Madla og Kvernevik kommunedel. Våre elever kommer fra barneskolene Hafrsfjord og Sunde. Vi har ca. 320 elever og 40 ansatte, dette skoleåret har vi fire klasser fordelt på hvert trinn. Skolens administrasjon består av rektor, to avdelingsledere og skolekonsulent. Skolen har egen svømmehall med 12,5 meters basseng og et flott uteanlegg med fotballbane, basketballbane, håndballbane og muligheter for friidrettsaktiviteter.

De siste to årene har vi satset på å utvikle skolens psykososiale miljø, gjennom å lage et bredt tilbud av aktiviteter for elevene. Friminuttene skal være påfyll, rekreasjon og grobunn for relasjoner og vennskap. Vi har derfor laget flere ulike friminuttstilbud som blant annet ballspill, bordtennis, parkour, sjakk, brettspill, leserom, tegning, anime og styrkerom. Vi er også med i Trivselsprogrammet og har trivselsledere i hver klar klasse som er med på å organisere ulike aktiviteter i friminuttene.
Til høsten er vi i gang som MOT-skole, med tre MOT-coacher og mange unge MOTivatorer på hvert trinn. MOT er et omfattende program som søker å forebygge mobbing, skape relasjoner, øke mulighetene for god livsmestring og god psykisk helse, samt å utvikle robust ungdom. Våren 2023 bruker vi til å bli klar for å være en MOT-skole og ser fram til oppstart fra august 2023.

Skolen har de siste årene også satset på digital didaktikk  og har blant annet opprettet et eget IKT-fag og har et gamingrom på skolen. Der får elevene testet ut spillbasert læring blant annet i språk og samfunnsfag. Vi har et mål om at elevene våre skal få en variert opplæring med utgangspunkt i trivsel, trygghet og medvirkning. 

Vi søker deg som kan videreføre og videreutvikle Revheim skoles arbeid med å skape en skole for alle, gi alle elever et inkluderende og trygt læringsmiljø, lede det stadig pågående arbeidet med læreplaner, fagfornying og rammeplaner, som kan legge strategiske føringer for fremtiden, være en pådriver for å utvikle profesjonssamarbeidet og videreutvikle skolen slik at elevene er godt rustet til å delta i fremtidens samfunn. Vi ønsker en rektor som sprer arbeidsglede blant de ansatte og anerkjenner deres kompetanse, skaper et godt og trygt arbeidsmiljø, og som sammen med avdelingsledere, ansatte og foresatte bygger et godt lag rundt elevene. 
Les mer på hjemmesiden: Revheim Skole - Nyheter (minskole.no)

Kvalifikasjoner:

Du har godkjent lærerutdanning og solid praksis fra skole.
Du har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse. Skolelederutdanning vil være en fordel, men annen lederutdanning kan også være aktuelt.
For søkere med godkjent lærerutdanning og solid skoleledererfaring, kan vi vurdere å se bort fra kravet om lederutdanning.

Personlige egenskaper:

Du har en raus lederstil, er tilstede og ser hver enkelt elev og ansatt som en ressurs, og er opptatt av lærernes undervisning og elevenes utvikling og læring.
Du er en pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid gjennom skolebasert kompetanseutvikling.
Du er en trygg og modig leder som ønsker å være synlig i skolehverdagen.
Du har gode relasjonelle ferdigheter og inkluderer skolens ansatte, elever og foresatte gjennom åpne utviklings- og beslutningsprosesser.
Du er lyttende, tydelig, resultatorientert og har god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr:

Som rektor i stavangerskolen får du en allsidig og utfordrende lederstilling i et kompetent fagmiljø.
Revheim skole er en utviklingsorientert ungdomsskole som jobber aktivt med inkludering.
Stavanger kommune har et godt støtteapparat for nye rektorer som innebærer faste kontaktpersoner i et eget oppfølgingsteam for skole, samt opplæringsplan i de styringssystemene som Stavanger kommune bruker. 
Som ny rektor vil du få en fadder fra rektorgruppen.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Kollektivordningen HjemJobbHjem.
Stillingskode 995102 - Rektor. Lønn etter avtale.