Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  01.03.2020
 • Sted:
  STORSLETT
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2749122
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rektor på Moan skole

Rektor/virksomhetsleder ved Moan skole

Moan skole er en 1-4 skole med ca. 130 elever, men vil bygges ut til 1-7 skole med ca. 270 elever.
Virksomhetsleder i Nordreisa kommune har ansvar for personal, tjenestetilbud og økonomi.

Nordreisa kommune har lesing som grunnleggende ferdighet som satsningsområde og har et samarbeid med Lesesenteret i Stavanger.  Skolene er godt i gang med å implementere nettbrett 1:1 for alle elever i Nordreisa kommune og alle skolene er i gang med å forberede seg på ny læreplan som vil gjelde fra skoleåret 2020/2021.


Kommunen har til sammen fire rektorer som sammen med sektorleder og pedagogisk konsulent har et nettverk med faste møtepunkter for sammen å lede og utvikle Nordreisaskolen. I dette arbeidet vil også Veilederkorpset fra Utdanningsdirektoratet bistå kommunen inneværende skoleår. 

Arbeidsoppgaver:

Vi ønsker en rektor som:

 • er både prosess – og resultatorientert
 • setter elevens læring i sentrum
 • bidrar på pådriver i lærernes læring
 • har analysekompetanse
 • er motivert for å bidra til at elever og lærere ved skolen sammen oppnår gode resultat
 • gjennom tillitsbasert ledelse motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevene
 • videreutvikle og fornye skolens samarbeidskultur og profesjonsfellesskap
 • lede og utvikle et lederteam som jobber systematisk med oppfølging av elevens læringsprogresjon og skolemiljø
 • forvalte skolens økonomiske og pedagogiske ressurser på en måte som sikrer god undervisning og læring 

Kvalifikasjoner:

 • erfaring fra ledelse av skoleutvikling og endringsarbeid 
 • god kjennskap til fagfornyelsen og implementeringen av ny lærerplan
 • kompetanse i leseopplæring og klasseledelse
 • formell skolelederutdanning er ønskelig, hvis ikke tilbyr kommunen rektorutdanning
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • en samlende leder som lytter til sine medarbeidere og utøver tillitsbasert ledelse
 • tro på at alle elever kan lære og utvikle seg og respekt for forskjellighet
 • en synlig og inspirerende leder med gode relasjonelle ferdigheter 
 • leder kunnskapsbasert og skaper oppslutning om retning og mål
 • tydelig og inkluderende i møte med elever og foresatte
 • analytisk og strategisk med god gjennomføringsevne
 • kreativ og nytenkende med stor arbeidskapasitet

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Vi tilbyr:

 • et engasjert personale som er pådrivere for nyskapning og utvikling
 • et godt kollegafellesskap preget av åpenhet og samhold
 • møtepunkter for faglig utvikling og nettverksbygging
 • konkurransedyktige betingelser
 • lederutdanning
 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

Nordreisa kommune omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler.