Detaljer

 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2020
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3287204
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

Rektor Otterøy oppvekstsenter

Namsos kommune har nå en spennende rektorstilling ledig ved Otterøy oppvekstsenter.
Otterøy oppvekstsenter ligger i naturskjønne omgivelser på Otterøy, 2 mil utenfor Namsos sentrum.
Skolen er en fådelt skole med 111 elever og 24 engasjerte ansatte. 
Otterøy oppvekstsenter er en utviklingsorientert skole som har vært engasjert i mange ulike utviklingsprosjekter.
Skolen har profilert seg en del på sang og musikk med eget aktivt skolekor. Korsatsninga er et samarbeidsprosjekt med frivilligheten på øya.
Til skolestart høsten 2017 fikk ansatte, administrasjon og barnehagen nye flotte lokaler. 
Skolen og barnehagen er samlokalisert og har noe samarbeid, men er ikke administrativt slått sammen.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Som rektor vil du ha helhetsansvar for utvikling og drift av Otterøy oppvekstsenter innenfor de ambisiøse mål som er satt og de fullmakter som er gitt. Det forventes at du utvikler Otterøy oppvekstsenter i takt med nye krav og utfordringer, og at du samarbeider med aktører internt i kommunen og aktuelle eksterne aktører.

 

Vi søker en leder som:

 • har ledererfaring- fortrinnsvis som skoleleder
 • har rektor-/ lederutdanning
 • har pedagogisk utdanning med kompetanse for 1.-10. trinn
 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk
 • har gode IT-kunnskaper
 • er en tydelig leder med ambisjoner og visjoner
 • har fokus på god drift og skoleutvikling
 • har gode relasjonelle ferdigheter
 • er selvstendig, tar initiativ og har gjennomføringskraft
 • jobber strategisk, systematisk og langsiktig
 • er engasjert, modig og åpen for nytenkning
 • står opp for elevene, personalet og det arbeid som gjøres på skolen
 • kan vise til måloppnåelse på organisasjonsutvikling
 • har erfaring fra drift og endringsarbeid i skoleorganisasjoner

 

Vi tilbyr:

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor vi legger vekt på fag- og teamsamarbeid
 • et dyktig og ambisiøst rektorkollegium med fokus på profesjonalitet og lærende fellesskap
 • en engasjert foreldregruppe
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk
 • pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • en kommune som har barn og unge som satsningsområde

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises, jf. Opplæringslovens § 10-9 (skal ikke vedlegges søknaden)
Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. 

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3. Nåværende adresse og tlf.nr., samt eventuell sommeradresse og tlf.nr. bes oppgitt

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentlighetsloven §25.