• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  02.05.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3660442
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Rektor Nygårdslien skoleForlenget/2. gangs utlysning

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.

Nygårdslien skole er en barneskole med undervisning for elever på 1.-7.trinn, inkludert velkomstklasse med opplæringstilbud for nyankomne elever i grunnleggende norsk fra 3.-7.trinn. Fra skolestart i august vil det være ca. 330 elever og 55 ansatte. Skolen ligger fint til i Nygårdslien, med nærhet til naturen på Ytre Laksevåg.  Det er gode offentlige transportmuligheter til og fra Bergen sentrum.
Nygårdslien skole benytter PALS (Positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling) som forebyggende modell for elevenes trivsel og godt psykososialt læringsmiljø. Det er utviklet gode systemer for å ivareta en utviklende og positiv skolekultur som fremmer elevens faglige og sosiale kompetanse. Skolens felles verdier er; respekt, ansvar og omsorg. Skolefritidsordningen har fokus på lek og vennskap og arbeider for å ivareta barnas behov for aktivitet, fritid, kreativitet, omsorg og trygghet.
Gjennom et godt profesjonsfaglig fellesskap jobber skolen aktivt med innføringen av den nye læreplanen LK-20, og med satsingsområder innen elevvurdering og tverrfaglig arbeid.
Det er et nært samarbeid og god oppfølging av de ansatte i skole og SFO. Skolen har et veldrevet og aktivt FAU, og foreldregruppen representerer en viktig støttespiller for skolen.

Skolen kjennetegnes av et godt arbeidsmiljø og et sterkt og inkluderende profesjonsfellesskap. Ledergruppen består av rektor, avdelingsleder SFO og to avdelingsledere i skolen. Disse har ansvar for personal og drift på egen avdeling. Rektor har overordnet ansvar for personal, økonomi og pedagogisk arbeid på skolen.

Felles satsingsområde for skolene i Bergen er «læringskompetanse for det 21. århundre – målrettede og medvirkende elever».                      

Arbeidsoppgaver:

Lede skolens lederteam
Pedagogisk utviklingsarbeid
Økonomiansvar
Overordnet personalansvar
Utvikle skolen som en lærende organisasjon

Kvalifikasjoner:

 Utdanning som kvalifiserer til å undervise i grunnskolen, jf. kap. 14 i Forskrift til opplæringslova
Tilleggsutdanning innen ledelse og/eller organisasjonsutvikling er ønskelig
Relevant ledererfaring, fortrinnsvis skoleledelse
Grunnleggende realkompetanse om offentlig forvaltning og om økonomistyring
Relevant undervisningserfaring
Relevant erfaring fra forvaltningsområdet og skoleslaget er også ønskelig

 
Utdanningsretning
Pedagogikk

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet, Master- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en leder som:

Kan ivareta og videreutvikle skolens kultur og læringsmiljø med fokus på elevenes læringsutbytte
Arbeider systematisk, langsiktig og strategisk
Har gode evner til å samarbeide, lytte, veilede, inspirere og sette grenser
Er fleksibel, løsningsorientert og motivert
Er tydelig og synlig overfor elever, tilsatte og foreldre, og i nærmiljøet

Vi tilbyr:


Et utviklingsorientert personale
Gode støttefunksjoner i byrådsavdelingen
Kursrekke for nytilsatte ledere
Mentorordning
Faglig utvikling

Andre opplysninger
Politiattest – jf. opplæringslova § 10-9

Nøkkelinformasjon
Stillingsbrøk: 100 %
Fast
Antall stillinger: 1
Stillingen er ledig fra 01.08.2021
Søknadsfrist: 11.04.2021

Lønn: kr. 752 800-, eller etter avtale.

Arbeidssted:
Nygårdslien skole
Nygårdslien 3
5164 Laksevåg

 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  02.05.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3660442
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Opprett gratis bedriftsprofil:
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer