• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  08.09.2021
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3959446
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune

Rektor Måndalen barne- og ungdomsskule

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I vår naturglade kommune og midt i norges fjelleldorado søkjer Rauma kommune etter ein rektor i 100% fast stilling.
Vår nye rektor vil vere administrativ leiar for Måndalen barne- og ungdomsskule. I administrasjonen inngår det og ein avdelingsleiar. Måndalen skule (1-10) har inneverande år 96 elevar. 
Opplæringsmål i grunnkretsen er nynorsk. Det vert elles vist til kommunen sine heimesider.

Tidleg i 2022 vil Måndalen få eit nytt flott skulebygg, som skal huse barnesteget, SFO og administrasjonen ved skulen. Ungdomssteget får frå skulestart 2021 ta i bruk eit renovert bygg, som ligg på same området. Som ny rektor ved barne- og ungdomsskulen vil du få moglegheit til å vere med og utvikle skulen i heilt nye bygg, med dei moglegheitene dette gjev for pedagogisk utviklingsarbeid.

 

Rektor sitt arbeids- og ansvarsområde:

 • Fag-, økonomi- og personalansvar for verksemda
 • Deltakar og pådrivar i samhandlinga i ulike samarbeidsfora med elevar, foreldre og lokalsamfunn
 • Inngå i leiarteamet til skulesjefen
 • Rapporterer til skulesjefen

Vi søkjer ein leiar som:

 • Har ambisjonar som skuleleiar
 • Har ei strukturert arbeidsform med krav til god kvalitet og resultat
 • Er samarbeids- og serviceorientert med tydelig kommunikasjonsform
 • Har evne til å myndiggjere, inspirere og motivere medarbeiarane i skulen og SFO
 • Er handlekraftig, løysingsorientert og kreativ
 • Har høg arbeidskapasitet, halde god oversikt og takle stress i ein travel skulekvardag
 • Er ein skuleleiar som kan bygge gode relasjonar til både elevar og medarbeidarar, og som evner å skape eit godt skule- og arbeidsmiljø
 • Har relevant utdanning på høgskole- og eller universitetsnivå
 • Har rektorutdanning eller anna leiarutdanning på høgskulenivå, eller vere villig til å ta dette innan kort tid
 • Har relevant leiarerfaring og praksis frå skule


Vi tilbyr:

 • Nært samarbeid med leiarar for dei øvrige verksemder innanfor tjenesteområdet
 • Kunnskapsrike og engasjerte medarbeidarar
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning i SPK

 

Nærare opplysningar om stillinga kan bli gitt ved å henvende seg til skulesjef Aina Øyen Henden på tlf. 48891938 eller på e-post: aina.henden@rauma.kommune.no

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. 

 

Søknad sendast

Rauma kommune tek berre imot elektroniske søknader. Dette betyr at berre søknader sendt elektroniske vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller, og registrerer din CV med utdanning og kompetanse. 

Du kan kontakte lønn-/personal for rettleiing om elektronisk søknad, tlf. 94807867 (tirsdag-torsdag 9-11.30), evt pr. mail lonn@rauma.kommune.no. 

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkar kan bli offentleggjort sjølv om søkar har bedt om å ikkje bli ført opp på søkarliste, samt at ved tilsetting i stillingar innan barnehage/oppvekst er det krav om politiattest ikkje eldre enn tre månader. Politiattest krevjast berre av søkar som får tilbod om stilling, og den skal derfor ikkje sendast med.

 
 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  08.09.2021
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3959446
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune