Ledig stilling

Lyngdal kommune

Rektor Kvås barneskole

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 900 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

100 % STILLING SOM REKTOR VED KVÅS SKOLE

Om stillingen:

Vi har nå ledig fast stilling som rektor på Kvås skole. Stillingen er fordelt på 80 % administrativt arbeid og 20 % undervisning. Rektor har et definert ansvar for å forvalte økonomi, personal og fag i den daglige driften. I hovedsak innebærer dette at:

 • Rektor er ansvarlig for elevenes læringsresultater og for å legge til rette for gode læringsprosesser på skolen.
 • Rektor er ansvarlig for at alle delpliktene i § 9A blir ivaretatt slik at elevene har et og trygt og godt skolemiljø
 • Rektor skal drive god personalledelse og er ansvarlig for skolens HMS- arbeid og et særlig ansvar for utviklingen av et godt arbeidsmiljø.
 • Rektor skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid, bl.a. et tett og godt samarbeid med skolens FAU, SMU og SU.

Vi søker etter en tydelig og handlekraftig leder som sammen med personalet kan videreutvikle skolen i tråd med fagfornyelsen/opplæringsloven.

Kvås skole ligger i Kvås ca. 15 km fra Lyngdal sentrum. Skolen har 38 elever (skoleåret 2023/2024) og elevene deles i fire klasser. Hvilke trinn som går sammen, kan variere fra år til år. Skolen har syv pedagoger inkludert rektor, som til sammen utgjør 6 fulle årsverk. I tillegg har skolen to fagarbeidere.

Vi søker en leder som:

 • Kan drive det pedagogiske utviklingsarbeid med fokus på elevenes læringsmiljø og læringsresultater
 • Personalansvar og ledelse, samt arbeidsmiljøutvikling
 • Økonomiansvar
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst
 • Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
 • Sørge for at alle delpliktene i § 9 A blir ivaretatt slik at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Krav til stillingen:

 • Pedagogisk utdannelse fra høgskole eller universitet, 4 år eller mer
 • Videreutdanning innen ledelse eller skoleutvikling er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring som skoleleder eller minimum 5 års erfaring som lærer i grunnskolen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Vi kan tilby

 • Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • Dyktige kollegaer.
 • Lønn etter avtale.
 • Arbeidsvilkår etter gjeldende bestemmelser.

 

Søknadsfrist 6.6.2023

Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser.

For ytterligere opplysninger om stillingen kan virksomhetsleder for skole, Ingrid Alden, kontaktes på tlf: 916 49 477.

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge. For å fremme en innovativ kultur må organisasjonens ansatte oppleve at forventningene er tydelige, at man har tillit i utførelsen av arbeidet og at det er trygt å komme med forslag som utvikler oss til å bli en kommune som ivaretar de ansatte og innbyggerne på en god måte. Kommunen er ansvarlig for å levere gode velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er også gitt stor myndighet knyttet til utførelsen av oppgaver ihht. en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at handlingene til ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet.