• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  FANA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FANA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3643181
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Rektor Krokeide skole

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektøren leder etat for skole, som har ansvar for drift av skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.
Krokeide skole er en fådelt skole ytterst i Fanabygden - 10 minutter å kjøre fra Lagunen. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med gode og varierende uteområder. Inneværende skoleår er det 37 elever fra 1.-7.trinn fordelt i 4 elevgrupper og 14 ansatte ved skolen. Det er en avdelingsleder ansatt i skoledelen, samt en SFO leder.
Rektor har det overordnede ansvaret for det pedagogiske arbeidet, for økonomi og for personalet. Skolens visjon er «Kunnskap og handling setter spor".
Satsingsområdet til skolen er "læringskompetanse for det 21. århundre -- målrettede og medvirkende elever".
Hele skolen jobber kontinuerlig med PALS,  et skoleomfattende system for et trygt skolemiljø som er forpliktende for alle ansatte. Dette innebærer blant annet at skolen har høyt fokus på positiv elevatferd og arbeider for et godt skolemiljø for elevene med tydelige og støttende voksne. Vi søker etter en tydelig og raus rektor som kan bidra i arbeidet med å videreutvikle den pedagogiske praksisen for alle på skolen. Vi ønsker oss en rektor med en klar pedagogisk visjon som involverer alle arbeidstakergruppene i arbeidet, vektlegger relasjonelt arbeid og som liker å arbeide tett på elever, ansatte og foresatte.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede skolens lederteam
 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet
 • Økonomiansvar
 • Overordnet personalansvar
 • Ansvar for å utvikle skolen som lærende otganisasjon 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som kvalifiserer til å undervise i grunnskolen, jf. kap. 14 i Forskrift til opplæringsloven.
 • Relevant tilleggsutdanning innen ledelse.
 • Relevant skoleledererfaring
 • Grunnleggende realkompetanse om offentlig forvaltning og om økonomistyring

Personlige egenskaper:

Vi ønsker en rektor som :
Er tydelig og synlig overfor elever, tilsatte, foreldre og nærmiljø
Tar initiativ, ser muligheter og gjennomfører
Kan ivareta og videreutvikle skolens kultur og læringsmiljø med fokus på elevenes læring faglig og sosialt
Er faglig sterk og har fokus på grunnleggende ferdigheter i opplæringen
Kan sette mål og arbeide strategisk og langsiktig med utviklingsarbeid
Har gode relasjonelle ferdigheter og evne til å samarbeide, lytte og inspirere.
Er fleksibel, raus og løsningsorientert

Vi tilbyr:

En veletablert skole med godt omdømme, læringsmiljø og samarbeidsklima
En profesjonell og engasjert arbeidsgiver med gode støttefunksjoner 
Muligheter for personlig og faglig utvikling 
Kursrekke for nytilsatte rektorer 
Mentorordning 
Lønn kr. 710.400 eller etter avtale
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  FANA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FANA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3643181
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Opprett gratis bedriftsprofil:
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Karriere Match - 100.000 kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer