• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  21.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5766353
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Rektor - Kongsgårdmoen skole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen
Vi har ledig 100% fast stilling som rektor ved Kongsgårdmoen skole. Stillingen er ledig fra 1. september 2024.


Kongsgårdmoen skole ligger landlig til ca.4 km fra Kongsberg sentrum. Vi har Skrim ungdomsskole, Skrim idrettshall og Skrimtrollet barnehage som nærmeste naboer. Skolen er en 1-7 skole med ca. 250 elever og 40 ansatte. Skolen er bygd i 2015. Vi har en stor fin skoleplass med mange lekeapparater, skateboardbane mm., og området rundt skolen er godt tilrettelagt for idrett- og friluftsliv. Vi har tilgang til blant annet kunstgressbaner, skøyteis, og ikke minst fine skogsområder langs Lågen.

Administrasjonen ved skolen består av rektor, assisterende rektor, leder for SFO og sekretær.


Skolens satsingsområder er: 

 • Positivt skolemiljø og forebygging av mobbing
 • Utviklingsarbeidet «Alle Med» for bedre tilpasset opplæring i et inkluderende miljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring.
 • Fagfornyelsen og nye læreplaner for fag med fokus på tverrfaglighet.
 • Videreføre arbeidet med realfag og digital kompetanse som en integrert del av opplæringen.
 • Skolen jobber aktivt med et tverrfaglig samarbeid med ulike samarbeidsparter.

 Det pedagogiske arbeidet er forankret i grunnskolens kvalitetsutviklingsplan og Rammeverk for grunnskolen i Kongsberg.

  

Innhold i stillingen 

Som rektor har du ansvar for økonomi, fag og personalforvaltning.

Du skal bruke ressursene optimalt på måter som forsterker elevenes læring.

Det er ditt ansvar å skape et godt arbeids- og læringsmiljø, faglig utvikling og gode relasjoner internt og eksternt.

Rektor leder endrings og utviklings-prosesser.

  

Vi søker deg som  

 • er en tydelig og samlende leder som stiller krav og gir støtte til de rundt seg.
 • evner å bygge tillit, relasjoner og motivasjon i en organisasjon i utvikling.
 • er tydelig og målrettet i ditt lederarbeid, uredd, fleksibel og løsningsorientert, og utviser profesjonelt lederskap.
 • har høye ambisjoner for alle elever og er opptatt av at opplæringen foregår i et inkluderende fellesskap med fokus på god tilpasset opplæring
 • har erfaring med å se sammenheng mellom eget lederskap og elevenes læringsutbytte.
 • har erfaring med å analysere skolens praksis og velge gode grep.
 • kommuniserer og samarbeider godt med foreldrene og skolens samarbeidspartnere
 • har god kjennskap til lov- og avtaleverk og forstår verdien av godt partssamarbeid.
 • har gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og jobber strukturert og målrettet i tråd med kommunens mål, visjoner og politiske føringer.
 • har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

 Personlig egnethet for stillingen vektlegges

 

 Vi tilbyr 

- en kommune som er utviklingsorientert og opptatt av kvalitet i elevenes læring.

 - en kommune som satser på positivt skolemiljø, realfag og teknologi

 - et faglig utfordrende og spennende arbeidsmiljø.

 - stor bredde i arbeidsoppgaver.

 - et leder- og læringsfelleskap i utvikling.

 - lønn etter avtale

 - gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Godkjent pedagogisk utdanning

Videreutdanning/ master i skoleledelse er ønskelig.

Dokumentert ledererfaring fra skole.

 

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  21.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5766353
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune