• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  24.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5229, KALANDSEIDET
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4868537
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 11.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bergen kommune

Rektor Kaland skole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder Etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre.

Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.

Kaland skole er en barneskole i Fana bydel. Skolen ligger i fine omgivelser med gode uteområder i umiddelbar nærhet.  Dette gir muligheter for uteaktiviteter hele året. Skolen har 279 elever og 62 ansatte. De ansatte beskriver et godt arbeidsmiljø og lærerne er organisert i trinnteam som samarbeider tett om elevenes læring og utvikling.

Skolen jobber profesjonsrettet og verdisynet i overordnet del i læreplanen preger lærernes planlegging, gjennomføring og utvikling av opplæringen. Skolen legger til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Kaland skole skal være en inkluderende skole som utvikler trygge og glade barn og fremmer trivsel og medvirkning. Skolens visjon er «Aktiv læring i trygt fellesskap».


Skolens ledelse består av rektor, tre avdelingsledere i skole og en avdelingsleder i SFO. Skolen er praksisskole og tar imot studenter fra Høgskolen på Vestlandet.
Felles satsingsområde for skolene i Bergen er «læringskompetanse for det 21. århundre – målrettede og medvirkende elever». 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede skolens lederteam
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Økonomiansvar
 • Overordnet personalansvar
 • Utvikle skolen som en lærende organisasjon med profesjonelle læringsfellesskap

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som kvalifiserer til å undervise i grunnskolen, jf. kap. 14 i Forskrift til opplæringslova
 • Tilleggsutdanning innen ledelse og/eller organisasjonsutvikling er ønskelig
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis skoleledelse
 • Grunnleggende realkompetanse om offentlig forvaltning og om økonomistyring
 • Relevant undervisningserfaring

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en leder som:

 • kan ivareta og videreutvikle skolens kultur og læringsmiljø med fokus på elevenes læringsutbytte
 • har visjoner for pedagogisk utvikling av skolen og evne til å gjennomføre disse
 • arbeider systematisk, langsiktig og strategisk
 • har gode evner til å samarbeide, lytte, veilede, inspirere og sette grenser
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • er tydelig og synlig overfor elever, tilsatte og foreldre, og i nærmiljøet

Vi tilbyr:

 • Et utviklingsorientert og dedikert personale
 • Gode støttefunksjoner i byrådsavdelingen
 • Kursrekke for nytilsatte ledere
 • Mentorordning
 • Faglig utvikling

 

Stillingen er ledig fra 01.01.2023
Lønn: kr. 818 000, eller etter avtale.

 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  24.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5229, KALANDSEIDET
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4868537
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 11.11.2022