• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.05.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4607409
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 06.05.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Rektor - Berg skole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen

Vi har ledig 100% fast stilling som rektor ved Berg skole fra 1.8.2022. 

Berg skole er en 1-4 skole som ligger nær Heistadmoen aktivitetspark, ca 10 min utenfor Kongsberg sentrum. Skolen ble grunnlagt i 1907, og er kommunens eldste skole som fremdeles er i drift. Skolen har fra høsten 2022 54 elever og 11 ansatte. Etter 4.klasse fortsetter elevene på Kongsgårdmoen skole. Visjonen er at alle på Berg skole skal jobbe sammen for å oppleve trygghet, mestring og læring hver dag. Berg skole er et godt sted å være og et godt sted å lære.

 

Innhold i stillingen

Rektor er skolens pedagogiske leder og har ansvar for økonomi og personalledelse. 
Du skal bruke ressursene optimalt og på måter som forsterker elevenes læring.
Det er din oppgave å videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø, faglig utvikling og gode relasjoner internt og eksternt.
Som rektor leder du endrings- og utviklingsprosesser.

 Skolens satsingsområder er:                                                         

 • Fagfornyelsen og nye læreplaner for fag med fokus på tverrfaglighet.
 • Utviklingsarbeidet «Alle Med» for bedre tilpasset opplæring i et inkluderende miljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring.
 • Videreføre arbeidet med realfag og digital kompetanse som en integrert del av opplæringen.
 • Et godt læringsmiljø er forutsetning for faglig utvikling. Gjennom verktøyene i smART-oppvekst og AART-metoden, lærer og trenes i å verdsette det som fungerer, være deltakende, innovative og ta sosialt ansvar ved moralsk resonnering.
 • BTI – Bedre tverrfaglig innsats. Skolen jobber aktivt med et tverrfaglig samarbeid med ulike samarbeidsparter.

 

Vi tilbyr

 • en kommune som er utviklingsorientert og opptatt av kvalitet i elevenes læring
 • et faglig utfordrende og spennende arbeidsmiljø
 • et leder- og læringsfelleskap i utvikling
 • lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger

 
Vi søker deg som

 • har høye ambisjoner for alle elever og er opptatt av at opplæringen foregår i et inkluderende fellesskap med fokus på god tilpasset opplæring
 • er en tydelig og samlende leder som stiller krav og gir støtte til de rundt seg.
 • evner å bygge tillit, relasjoner og motivasjon i en organisasjon i utvikling.
 • er tydelig og målrettet i ditt lederarbeid, uredd, fleksibel og løsningsorientert, og utviser profesjonelt lederskap.
 • har forståelse for sammenhengen mellom eget lederskap og elevenes læringsutbytte og evner å utvikle en god læringskultur gjennom teamsamarbeid og et sterkt profesjonsfellesskap.
 • kan kommunisere godt og samarbeide med rådsorganene, foreldrene og skolens øvrige samarbeidspartnere i felles utviklingsprosesser.
 • har god kjennskap til lov- og avtaleverk og forstår verdien av godt partssamarbeid.
 • har gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og jobber strukturert og målrettet i tråd med kommunens mål og visjoner.
 • vil være en aktiv deltager i utviklingen av skolene i Kongsberg.
 • er fortrolig med bruk av ulike datasystemer og kan tilegne deg ny kunnskap
 • har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

.

Kvalifikasjonskrav og ønsker

 • Godkjent pedagogisk høyskole eller annen relevant utdanning, minimum på bachelornivå, er et krav.
 • Videreutdanning og ledererfaring er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

I tråd med opplæringsloven stilles krav om at tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting.


Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.  Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.05.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4607409
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 06.05.2022