• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  09.12.2021
 • Sted:
  Hvittingfoss
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Hvittingfoss
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235735
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Rektor / assisterende rektor - Hvittingfoss skole

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hvittingfoss skole ligger sentralt plassert i Hvittingsfoss, ca 35 kilometer fra Kongsberg sentrum og lengst sør i Kongsberg kommune. Skolen er en en 1-10 skole med omlag 160 elever og 35 ansatte.

Kongsberg kommune skal etablere en ny ledergruppe ved Hvittingfoss skole.

I den forbindelse ønsker vi å lyse ut fast 100% stilling som rektor ved Hvittingfoss barne- og ungdomsskole fra 01.01.2022. Ved en eventuell intern rekruttering vil fast 100% stilling som assisterende rektor også kunne bli ledig fra samme dato.

Vi ber deg opplyse i søknaden om du er søker kun til rektorstillingen, eller om du søker assisterende rektor om det blir aktuelt.

 

Innhold i rektorstillingen

Som rektor er du skolens pedagogiske leder og har ansvar for økonomi og personalledelse. Du skal bruke ressursene optimalt på måter som forsterker elevenes læring og ivaretar personalet og arbeidsmiljøet.

Du leder endrings- og utviklingsprosesser, og følger opp skolens satsingsområder:                                     

 • Fagfornyelsen og nye læreplaner for fag
 • Utviklingsarbeidet «Alle Med» for bedre tilpasset opplæring i et inkluderende miljø
 • Videreføre arbeidet med realfag og digital kompetanse som en integrert del av opplæringen

 

Innhold i stilling som assisterende rektor

Som assisterende rektor er du skolens nestleder og samarbeider med rektor om den pedagogiske og administrative ledelsen av skolen. Du er også rektors stedfortreder. Ut fra skolens samlede behov og din kompetanse kan du bli delegert personal- / økonomiansvar.

Hovedoppgaven er ansvar for den daglige interndriften, inkludert ledelse av SFO. Du skal være tett på elevenes læring, ivareta personalet og involvere deg i lærernes og fagarbeidernes profesjonsutøvelse. Organisering av vikarordning hører til stillingen.

Stillingen vil også kunne inneholde noe undervisning.

 

 Rektor og assisterende rektor skal:  

 • samarbeide om å videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø, faglig utvikling og gode relasjoner internt og eksternt
 • ha fokus på god personalledelse og økonomistyring
 • være pådrivere i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
 • samarbeide med foresatte, PPT og andre offentlige instanser.
 • utføre generelle skoleadministrative oppgaver.

 Vi tilbyr

 • et skolemiljø hvor elevenes læring, trivsel og helse skal være i sentrum
 • en skole hvor tilpasset opplæring er idealet, hvor elevene skal oppleve mestring og «Alle er med».
 • en spennende arbeidsplass for en skoleleder med «et varmt hjerte og en klar hjerne».
 • et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte medarbeidere 
 • et samfunnsnyttig, viktig og ansvarsfullt arbeid hvor fagfornyelsen skal være i fokus.
 • en kommune som satser på skole med utgangspunkt i Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen

 

Vi søker deg som

 • er positiv og løsningsorientert
 • kan jobbe strukturert og trives med å ha selvstendig ansvar.
 • viser god forståelse for elevers læring og utvikling, faglig og sosialt.
 • har høy relasjonskompetanse.
 • har god digital kompetanse.
 • har gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Vår nye skoleleder

 • har høye ambisjoner for alle elever og er opptatt av at opplæringen foregår i et inkluderende fellesskap med fokus på god tilpasset opplæring.
 • evner å bygge tillit, relasjoner og motivasjon i en organisasjon i utvikling.
 • er tydelig og målrettet i sitt lederarbeid gjennom å analysere skolens praksis og velge de riktige tiltakene og bidra til nytenkning.
 • har forståelse for sammenhengen mellom eget lederskap og elevenes læringsutbytte, og evner å utvikle en god læringskultur gjennom teamsamarbeid og et sterkt profesjonsfellesskap.
 • har innsikt i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy og ser verdien i å videreutvikle skolens kompetanse på dette området.
 • kan kommunisere godt og samarbeide med rådsorganene, foreldrene og skolens øvrige samarbeidspartnere i felles utviklingsprosesser.
 • har god kjennskap til lov- og avtaleverk og forstår verdien av godt partssamarbeid.
 • har gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og jobber strukturert og målrettet i tråd med kommunens mål og visjoner.
 • vil være en aktiv deltager i utviklingen av skolene i Kongsberg

 Personlig egnethet tillegges stor vekt og egenskaper til å utfylle kompetansen i lederteamet blir prioritert.

 

 Formelle kvalifikasjonskrav

 • Du har godkjent pedagogisk utdanning, minimum på bachelornivå fra høgskole/universitet.
 • Videreutdanning i skoleledelse vektlegges
 • Minimum tre års erfaring fra skoleverket.
 • Dokumentert ledererfaring er et krav i rektorstillingen.

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Stillingen krever gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.


Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  09.12.2021
 • Sted:
  Hvittingfoss
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Hvittingfoss
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235735
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune